3. 12. 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I Niedziela Adwentu


W Kościele rozpoczynamy czas Adwentu, czyli radosne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia i pełne nadziei oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa 

w chwale.

Dzisiaj w adoracji Najświętszego Sakramentu chcemy duchowo przysposobić 

się do dobrego przeżywania Adwentu.


W czasie Adwentu Msze święte roratnie w naszym kościele – rano o 7.00 oraz wieczorem o 17.00 - rozważania dla dzieci o św. Franciszku z Asyżu.

W dni powszednie od godz. 6.40 śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 

NMP, zapraszamy.


W poniedziałek, 4 grudnia, zapraszamy Górników z rodzinami na Mszę św.

o godz. 10.00 odprawianą ku czci św. Barbary ich patronki.


We środę czcimy św. Mikołaja, postarajmy się o dobry uczynek wobec bliźniego.


W piątek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ,  

nie obowiązuje post.


W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 10.00 zgromadzą się pszczelarze, 

ku uczczeniu św. Ambrożego patrona pszczelarzy.

Zbiórka do skarbony - Pomoc Kościołowi  na Wschodzie.


Dziękujemy za ofiarę na parafialne inwestycje, pamiętajcie o potrzebach aktualnych – ogrzewanie kościoła oraz koszty odśnieżania.


Lektorów i chętnych prosimy o roznoszenie albumów wydanych na 50 – lecie naszego parafialnego kościoła. Książka jest darem parafii i p. Burmistrza.


Pod chórem można nabyć świece wigilijne, minimalna ofiara 15 złotych, 

na Caritas Polska i pomoc dzieciom w parafii. 


Plan roznoszenia przez Organistę opłatków jest przedstawiony na tablicy 

ogłoszeń i parafialnej stronie internetowej.


Sprzątanie kościoła w sobotę o godz. 7.30, prosimy o pomoc.