Grupy parafialne

Akcja katolicka

Ku pełni chrześcijańskiej dojrzałości 
– widzieć, oceniać, działać

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach powstał jesienią 1996 r. wraz z 33 pierwszymi oddziałami naszej diecezji. Asystentem kościelnym naszego oddziału jest ks. kan. Janusz Gacek, proboszcz pisarzowickiej parafii. Nasz oddział liczy obecnie 14 członków i należą do niego Bronisław Chrobak, Zofia Foryś, Tadeusz Góra, Jan Haczek, Grażyna Jurasz, Krystyna Kasperek, Mieczysław Kobielus, Urszula Korczyk, Marek Kuder, Monika Mleczko, Anna Pasierbek, Urszula Pudełko, Marian Trela, Zofia Trembla.
Kilka osób z naszego oddziału na przestrzeni tych lat zostało wybranych do zarządu DIAK oraz uczestniczyło w pracach samorządu lokalnego (w Radzie Gminy, w Radzie Sołeckiej), ich doświadczenie w pracy społecznej jest bardzo cenne.

Formacja

 • Uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez ks. asystenta, połączonych z udziałem w modlitwie i ofierze Mszy św. w intencji Ojca św. 
 • Delegaci naszego oddziału uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez DIAK.
 • Bierzemy aktywny udział w nabożeństwach i liturgii Mszy św. w czasie ważniejszych uroczystości w parafii i diecezji.

Inicjatywy w latach 1996 – 2023.

 • Prowadzenie wypożyczalni oraz sprzedaż książek o tematyce religijnej.
 • Wspieranie finansowo „Fundusz Obrony Życia” w naszej diecezji przekazując na ten cel dochody uzyskane z prowadzonej sprzedaży zniczy nagrobkowych.
 • Organizowanie kwesty w takcie prowadzonej zbiórki pieniężnej na stypendia dla młodzieży Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 • Zorganizowaliśmy trzykrotnie zabawę bezalkoholową dla mieszkańców naszej gminy. Uzyskany skromny dochód z tych zabaw przeznaczyliśmy na pomoc dla biednych dzieci w parafii (dopłata do wyżywienia, szkolnych wycieczek).
 • W latach 1997-2000 współpracowaliśmy z naukowcami i studentami Uniwersytetu Śląskiego w zbieraniu materiałów do Monografii Gminy Wilamowice w części związanej z Pisarzowicami. Wykonaliśmy inwentaryzację kapliczek i krzyży przydrożnych, których jest ponad 50. Opracowaną Monografię przy której współpracowaliśmy otrzymał w darze Papież Jan Paweł II, a członek naszego oddziału miał zaszczyt wręczyć ją Papieżowi osobiście w Watykanie.
 • Nasi członkowie wspomagają corocznie organizatorów „Wakacji Bogiem” dla dzieci naszej parafii przez gminę, parafię oraz rodziców.
 • Uczestniczyliśmy w spotkaniach z Ojcem Św. W czasie pielgrzymek do Ojczyzny zwłaszcza w Warszawie w 1999 r., na Błoniach w Krakowie w 1997, 1999, 2002 i w 2006 r. z Papieżem Benedyktem XVI.
 • Organizujemy również okolicznościowe wystawy, które są eksponowane w odnowionym na ten cel pomieszczeniu na chórze kościoła parafialnego. Były to wystawy które przestawiały między innymi:
  • W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II fotografie upamiętniające Jego pobyt na terenie naszej diecezji w 1995 r.
  • Zdjęcia i pamiątki ocalałe ze starej świątyni w 40 rocznicę tragicznego pożaru.
  • Fotografie artystyczne Cztery Pory Roku pana Wacława Morawskiego.
  • Prace plastyczne i malarskie Edwarda Steca z Kęt.
  • Prace malarskie pana Eustachego Matejki z Pisarzowic.
 • Braliśmy aktywny udział w uroczystościach parafialnych i szkolnych poświęconych patronowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – Janowi Pawłowi II – Jego nauczaniu, pielgrzymkom a zwłaszcza pomocy dla kościoła w Pisarzowicach po tragicznym pożarze w 1965 r., kiedy był Metropolitą Krakowskim.
 • Współpracujemy z duszpasterzami w organizacji uroczystości parafialnych np: 25-lecia konsekracji naszego kościoła, nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, organizacji konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży naszej parafii.
 • Wycieczki rowerowe do pobliskich miejsc modlitwy (Bielany, Hałcnów, Kozy  U Panienki  i jednodniowe autokarowe do Leśniowa, Czernej, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, Zakopanego, Ludźmierza.  
 • Zorganizowaliśmy w 2014 r. sympozjum poświęcone V wiekom szkolnictwa w Pisarzowicach. Referaty wygłosili prof. Antoni Barciak i dr Jan Rodak.
 • Na uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Pisarzowicach. Społeczność Pisarzowic z inspiracji POAK przy parafii św. Marcina ufundowała tablicę upamiętniającą urodzonego w Pisarzowicach płk Mariana Pilarskiego, któremu pośmiertnie Rada Gminy Wilamowice nadała tytuł „ Honorowego Obywatela Gminy Wilamowice”. Pułkownik Marian Pilarski w szeregi legionistów wstąpił jako 16-latek. Brał udział w wojnach na froncie czeskim, ukraińskim, rozbrajaniu Niemców w 1918 roku, walkach na froncie bolszewickim i niemieckim w 1939 roku. Dwukrotnie był ranny – w 1919 i 1920 roku. Po wybuchu II wojny wyruszył na front w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej pod dowództwem generała F. Kleeberga. W październiku 1939 r., po bitwie pod Kockiem dostał się do niewoli skąd udało mu się brawurowo zbiec. Rozpoczął działalność konspiracyjną na Zamojszczyźnie i walczył aż do czasów podziemia antykomunistycznego. 12 kwietnia 1950 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu zamojskim, a następnie w zamku lubelskim. W 1951 r. skazano go na czterokrotną karę śmierci. Został zamordowany czterokrotnym strzałem w tył głowy 4 marca 1952 roku. 

Współpraca

  • W parafii z Zespołem Charytatywnym, Chórem, Ruchem Apostolstwa Młodzieży, Kołem Radia Maryja.
  • W środowisku Pisarzowic współpraca z OSP, Radą Sołecka, Szkołą Podstawową i Gimnazjum, KGW, klubem sportowym „Sokół” (pomoc w organizacji pielgrzymek rowerowych na Jasną Górę, których inicjatorem był ks. proboszcz Janusz Gacek).
  • Akcja dla Akcji – w 2003 roku nasz parafialny oddział organizował spotkanie opłatkowe dla członków Rady i Zarządu DIAK.

 • Do zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołanych zostało dwóch przedstawicieli naszego oddziału.  Jednym z nich był śp. Stanisław Chucher –prezes naszego oddziału w latach 2000-2003. górnik z pokolenia Solidarności lat 80-tych, stał się w naszym środowisku wzorem człowieka zawierzenia Chrystusowi i Najświętszej Maryi Panny. Zadziwiał Swoją gotowością do pracy dla wspólnoty jaką jest tworząca się od 1996 r. Akcja Katolicka, także w naszej parafii. 
 • Corocznie organizujemy parafialny etap Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, w którym biorą liczny udział uczniowie z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Kilkoro z uczestników przeglądu z lat ubiegłych zostało nagrodzonych w przeglądzie diecezjalnym. Aleksandrą Kasperek 2015 r. zdobyła w przeglądzie diecezjalnym główną nagrodę.
 • Nasz wniosek o zgłoszenie Bronisława Chrobaka wieloletniego prezesa PAOK w Pisarzowicach do nagrody Starosty Powiatu Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, został zaakceptowany i uzyskał nominację Gminy Wilamowice do nagrody. W 2019 roku Bronisław Chrobak otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina. W uzasadnieniu przyznania nagrody wyszczególniono zaangażowanie w działalność opozycyjną w latach 1980-1989, samorządową od 1990-2002 roku, społeczną i w Akcji Katolickiej. 

Dla kontynuowania naszej działalności, jednym z ważniejszych zadań jest pozyskiwanie nowych członków Akcji Katolickiej.
Tak pokrótce przedstawia się działalność naszego oddziału.


Grupa różańcowa

Przy parafii działa 17 grup różańcowych (15 grup żeńskich oraz 2 grupy męskie). Do każdej z grup należy minimum 15 osób. Grupami kierują zelatorzy, którzy w pierwszą niedzielę miesiąca zmieniają tajemnice różańcowe. Do obowiązków członka róży należy codziennie odmówić przynajmniej jedną dziesiątkę różańca św.

Zespół Charytatywny

Zespół charytatywny składa się obecnie z siedmiu członkiń:
Agnieszka Gocoł
Anna Haczek
Teresa Jasińska
Małgorzata Jurczyk
Elżbieta Kiepura
Beata Pytel
Zofia Salamon
Helena Handzlik
Jesteśmy grupą wspierającą działania charytatywne i dobroczynne w naszej parafii, gotowe nieść dobre słowo, ale i w miarę możliwości konkretną pomoc naszym parafianom, zwłaszcza osobom starszym, samotnym i chorym. W okresie Adwentu rozprowadzamy świece wigilijne w ramach programu WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM, zaś przed Wielkanocą sprzedajemy paschaliki. Środki pozyskane z tych działań kierowane są na aktualne potrzeby {głównie dzieci i młodzieży}.  Przeprowadzamy zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Organizujemy również spotkania osób chorych i starszych z okazji Dnia Chorego oraz Odpustu parafialnego.

Spotykamy się na zebraniach cyklicznie, w miarę potrzeb.  Naszym opiekunem jest ksiądz Proboszcz.


Ministranci

Ministrare

Kim jest ministrant?

Ministrant to osoba posługująca w liturgii Mszy Świętej, a także nabożeństw poza Mszą Świętą. Nazwa pochodzi od łacińskiego terminu „ministrare”co znaczy „służyć”. Służymy Bogu i przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Bycie ministrantem nie należy do najłatwiejszych rzeczy i wymaga wielu wyrzeczeń; takich jak wstanie rano na poranną Mszę Świętą lub odpuszczenia jakiejś aktywności, mimo że jesteśmy młodymi zwykłymi chłopakami którzy też mają swoje zainteresowania i obowiązki.

Dobry ministrant nie służy tylko w kościele ale także w domu, szkole i wszędzie poza nim.

Ministrant powinien być żywym znakiem kierującym do Boga wszystkich napotkanych ludzi.

Mimo wszystko jesteśmy dumni i wierzymy, że szczera służba przy ołtarzu zaowocuje również naszą dobrą postawą w życiu codziennym. Jesteśmy przecież tak blisko Jezusa Eucharystycznego, który przemienia nasze serca.

Wszystkich chętnych chłopaków w wieku od 3 klasy wzwyż zapraszamy do zgłoszenia się do księdza Henryka który jest opiekunem ministrantów w naszej parafii.  


Chór parafialny

Chór Parafialny przy Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach został utworzony 18 września 1986 r. w uroczystość Św. Wacława. Inicjatorem powołania chóru był ks. prałat Stanisław Śmietana, ówczesny proboszcz parafii. Do chóru wstąpiło 40 osób. Przez 2 lata dyrygentem była Pani Jadwiga Jakubiak z Polskiego Radia w Krakowie. Od strony muzycznej i organizacyjnej wspierał chór miejscowy organista Pan Stanisław Adamczyk, który w roku 1989 roku został jego dyrygentem. Dyrygentura Pana Stanisława Adamczyka, to okres wielu sukcesów chóru; opracowano nowy repertuar, szczególnie na czas Bożego Narodzenia i Wielkanocny, a także pieśni maryjnych. Chór śpiewem wzbogacał liturgię kościelną w Pisarzowicach i innych miejscowościach.

W 1991 r. nowym Proboszczem w Pisarzowicach został ks. Janusz Gacek.

W dniu 04.07.2002 zmarł Pan Stanisław Adamczyk.

W latach 2002-2006 nastąpiła przerwa w działalności chóru.

W roku 2006, z inicjatywy członków chóru, księdza proboszcza oraz organisty Pana Arkadiusza Nycza, wznowiono działalność chóru w parafii. Opiekę nad chórem przejął ks. Janusz Gacek, dyrygentem został Pan Arkadiusz Nycz. W tym czasie chór liczył 27 osób. Później dołączyli do chóru młodzi parafianie, byli członkowie oaz młodzieżowych. Dzięki postawie i zaangażowania młodych chórzystów wytworzyła się dobra atmosfera do pracy i wzajemna integracja pokoleniowa. Miało to wpływ na osiągane przez chór sukcesy. Udział chóru w uroczystościach liturgicznych był bardzo częsty. Odbywały się także koncerty środowiskowe.

Nowy dyrygent skupił się na opracowaniu wielu czterogłosowych utworów śpiewanych po polsku i po łacinie. Wykonywano utwory klasycznych i współczesnych polskich i zagranicznych kompozytorów. Opracowano repertuar kolęd a także utworów o tematyce bożego miłosierdzia.

Chór podtrzymuje tradycję „Spotkania z Kolędą na Plebanii” oraz wspólnego śpiewania Hymnu Państwowego w uroczystość Św. Marcina – 11 listopada.

Dobrze układa się współpraca chóru z Fundacją Krzyż Dziecka w Pisarzowicach i Orkiestrą OSP z Pisarzowic.

Obecnie członkami chóru są 33 osoby.

Od roku 1986 zmarło 19 chórzystów -R i P.

CHÓR PARAFIALNY – kalendarium wydarzeń (wybrane)

Pielgrzymki: Dziękczynne i Jubileuszowe

 • Pielgrzymka Niepokalanów, Licheń, Częstochowa maj 1989 r.
  • Koncert Chóru
 • Pielgrzymka Warszawa – Żoliborz czerwiec 1990 r. 
  • Nawiedzenie grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 • Pielgrzymka Dębowiec, Kalwaria Zebrzydowska wrzesień 1994 r.
  • Koncert pieśni maryjnych
 • Pielgrzymka Jubileuszowa LWÓW 16-19.06.2007
  • Katedra Łacińska – koncert chóru
  • Modlitwa przy grobie Św. Abp. Józefa Bilczewskiego
 • Pielgrzymka Jubileuszowa STARY SĄCZ 10-11.09.2011
  • Modlitwa przy grobie Św. Kingi – koncert chóru
 • Pielgrzymka Rodzinna Chóru do Imbramowic 13.09.2014
 • MIŁOSIERDZIE BOŻE – WILNO 18-21.06.2015
  • Koncert Chóru:
   • Kaplica Ostra Brama
   • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
 • Pielgrzymka Jubileuszowa GIETRZWAŁD 01.-03.09.2017
  • 140 Rocznica Objawień Matki Bożej
 • Pielgrzymka Dziękczynna – RZYM 24-30.09.2023
  • Modlitwa przy Grobie Św. Jana Pawła II
   (reprezentacja chóru parafialnego)

Wydarzenia: przeglądy, festiwale, inne

 • Pisarzowice 11.06.1995
  • Msza Św. Prymicyjna ks. Mariusza Zemanka – Rodak z Pisarzowic. Koncert chóru
 • Kraków Łagiewniki, Wadowice: 13.09.2001
  • Przyjęcie do parafii relikwii Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
  • Dzień Papieski, Jubileusz szkoły
 • Pisarzowice 29.10.2001
  • Pogrzeb ks. Bolesława Mleczko. – Msza Św. Pogrzebowa z udziałem chóru 
 • Pisarzowice 06.07.2002
  • Pogrzeb Śp. Stanisława Adamczyka. Msza Św. pogrzebowa z udziałem chóru.
 • Jawiszowice 09.01.2011
  • Koncert Kolędowy – Regionalny przegląd chórów kościelnych
 • Pisarzowice 23.01.2011
  • Kolędowe Koncerty Charytatywne dla Fundacji Krzyż Dziecka w Pisarzowicach
 • Pisarzowice 27.11.2011
  • Wniesienie do kościoła relikwii Św. Jana Pawła II – koncert chóru
 • Pisarzowice: BOŻE MIŁOSIERDZIE 31.01 – 01.02.2016
  • Peregrynacja obrazu „Jezu Ufam Tobie” oraz relikwii Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Koncert chóru – program o bożym miłosierdziu
  • Festiwale: Międzynarodowe Spotkania Chórów Miast 2016 – 2019
   Partnerskich Gminy Wilamowice:
   • Rajecké Teplice – Słowacja
   • Dolní Benešov – Republika Czeska
   • Kisújszállás – Węgry
   • Županija – Chorwacja
   • Wilamowice – Polska

Koncerty w miastach i kościołach

 • Wilamowice 13.01.2018
  • Koncert z okazji 200 Rocznicy Nadania Praw Miejskich w Wilamowicach
 • Pisarzowice 11.11.2018
  • 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – koncert chóru
 • Kęty 27.11.2028
  • XXI Festiwal Twórczości Religijnej „PSALITE DEO”
 • Pisarzowice 27.01.2021
  • Pogrzeb ks. Juliusza Olejaka – Msza Św. Pogrzebowa z udziałem chóru.
 • Pisarzowice 07.06.2022
  • Złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Stanisława Śmietany – koncert jubileuszowy
 • Wilamowice, Pisarzowice 07.06.2022
  • Wieczornica – „Święty Józef Bilczewski z Wilamowic do świętości…”, 100-lecie śmierci. Koncert chórów
 • Pisarzowice 06.01.2023
  • Koncert kolęd „A nadzieja znów wstąpi w nas…”
   Wykonawcy:
   • Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice
   • Chór mieszany z Pisarzowic
   • Koncert Charytatywny
 • Marcyporęba: Jubileusz 25.06.2023
  • 70-rocznica urodzin ks. Janusza Gacka. Msza Św. dziękczynna i występ chóru 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci, działające w parafii Pisarzowice jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o potrzebie dobrego przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem Jego członkowie przez modlitwy i ofiary pragną wyjednać dla wierzących dobrą i świętą śmierć. Jest to stowarzyszenie uniwersalne – zostaje się wpisanym do księgi, w naszej parafii liczy 330 członków. Zelatorką jest pani Wisła, a opiekunem z ramienia parafii ks. Piotr Homel. Spotkania modlitewno – formacyjne odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Przedstawiciele ADS biorą udział w nocach pompejańskich w Skoczowie na Kaplicówce i raz w roku na diecezjalnym spotkaniu ADS w parafii Pierściec. ADS odmawia też Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej.


Rodzina Radja Maryja

Grupa „Radio Maryja” w parafii Pisarzowice liczy 15 osób. Jej zelatorem jest pan Tadeusz Góra, a opiekunem z ramienia parafii ks. Henryk Waszut. Spotkania odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca. Dzielą się one na część modlitewną oraz na sprawy organizacyjne, które prowadzi pan Tadeusz. Grupa modli się za Parafię ,Ojczyznę i nasze rodziny. Odbywa się również wymiana zdań na temat artykułów przedstawionych w miesięczniku Rodziny Radia Maryja ’W Naszej Rodzinie’ a także dyskusja w temacie odsłuchanych w radiu : m.in. codziennych katechez, homilii Jana Pawła II, felietonów „Myśląc Ojczyzna”,  „Rozmów niedokończonych”, audycji dla młodzieży, „Czas wzrastania” , świadectw słuchaczy o nawróceniu dzięki Radiu Maryja i innych interesujących spraw o których można usłyszeć w tym radiu. Każdego roku grupa bierze udział w ogólnopolskiej pielgrzymce „ Radia Maryja” na Jasną Górę, która ma miejsce w drugą niedzielę lipca. Zawsze podczas tej pielgrzymki jest połączenie audio-wideo z Ojcem Świętym, który błogosławi jej uczestnikom i udziela z tej okazji Odpustu zupełnego po spełnieniu odpowiednich warunków.


Apostolat Margaretka

Apostolat „Margaretka” to odpowiedz na apel Matki Bożej Królowej Pokoju, która prosi, abyśmy modlili się za kapłanów – Jej umiłowanych synów. Każda „Margaretka” składa się z siedmiu osób, które we wskazanym dniu tygodnia modlą się za konkretnego kapłana. W naszej parafii apostolat został założony 08.06.2014 w Święto Zesłania Ducha Świętego i obejmuje już pięciu kapłanów. Wszystkich zachęcamy do włączenia się w dzieło Królowej Pokoju i tworzenie nowych „Margaretek” gdyż jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie modlitwą naszych pasterzy.


Oaza Dzieci Bożych

Oaza dzieci Bożych w naszej parafii liczy około 30 osób  z klas 3-6.
Spotykamy się aby przez  wspólną modlitwę, integrację, wykłady, zadania, śpiew i  zabawy poznawać Boga. Celem spotkań, które odbywają się podczas roku formacyjnego, jest odkrywanie wielkiej miłości Jezusa względem człowieka. Pielęgnujemy trwanie we wspólnocie już od wczesnych lat nawiązując relacje z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)
Obdarowujemy się obecnością, wiedzą, pięknymi uśmiechami i dobrymi słodkościami.
Zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 10.00 w salce nad zakrystią.
Koordynatorem grupy jest ks. Andrzej wraz z animatorami.