Sakramenty

Spowiedź święta

w dni powszednie, pół godziny przed każdą Mszą św.


Sakrament namaszczenia chorych

Sakramentu udzielamy w każdy I piątek podczas odwiedzin chorych,
a ponadto w parafialny dzień chorego, 16 lipca oraz na rekolekcjach.
W nagłym przypadku można wezwać kapłana o każdej porze.
W szpitalach do chorego należy wzywać kapelana


Chrzest

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
akt urodzenia dziecka
wyciąg z aktu ślubu rodziców
zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary


Małżeństwo

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
metryki chrztu i bierzmowania
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
dokument kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego
dokument z USC


Pogrzeb katolicki

Wykaz dokumentów potrzebnych w kancelarii:
akt zgonu
informacja o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku