Wiersze Nowy Rok

W Nowym Roku 

Panie Boże w Nowym Roku 
daruj ludziom boży pokój. 

Daruj ludziom dobre zdrowie, 
by nie cierpiał żaden człowiek. 

A jeżeli cierpi, Królu 
daj mu ukojenie w bólu. 

Tak liczne żniwa zbiera śmierć. 
Wstrzymaj ją Panie i ludziom Szczęść! 

Oświeć rządzącyh, dzielących schedę, 
żeby zlikwidowali biedę. 

Żeby nie było żadnej nędzy. 
Z nadmiaru czy z braku pieniędzy. 

Żeby nie było więcej już, 
powodzi, kataklizmów, burz… 

Żeby się ludzie szanowali. 
Siebie i Ciebie Panie kochali. 

Żyli, wierzyli jak należy. 
Zdołali godnie życie przeżyć. 

I wyznawali życiem Ciebie 
i zasłużyli na szczęście w niebie. 

Spraw Panie Boże, by Rok nowy 
był jak szczęsliwy,tak wyjątkowy. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Zaduma w Boże Narodzenie 

Narodził się Jezus w Betlejem w stajence. 
Teraz rodzi w szopce, którą zwie się sercem. 

Rodzi sie od święta. Rodzi się na co dzień, 
kiedy serce czyste i z sumieniem w zgodzie. 

Dusza śpiewa, kwili na chwałę peany, 
klęcząc na kolanach, bo to Pan nad pany. 

Przed laty w gospodzie nie było dlań miejsca, 
a i dzisiaj nie ma w wielu ludzkich sercach. 

Od Ciebie zależy, by się to zmieniło, 
by miejsce dla Boga zawsze w sercu było. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

W ślad za królami 

Trzej królowie szli przez świat. Mijali wsie, miasta. 
Wiodła ich do celu, Betlejemska gwiazda. 

A kiedy już doszli z wiarą i z ochotą, 
darowali Jezuskowi mirrę, kadzidło i złoto. 

I oddali pokłon w Betlejem w stajence. 
Ty nie musisz szukać, gdy masz czyste serce. 

Teraz Pan Jezus, żeby się narodzić, 
o każdej porze do Ciebie przychodzi. 

Podaruj Mu miłość Boga i Człowieka. 
Bóg na dobre życie i na miłość czeka. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

***

Podobne wpisy