Kolędowanie

W niedzielę 9 stycznia Diakonia Muzyczna SOLO DIOS BASTA wybrała się na kolędowanie po naszej wsi. 
Odwiedzaliśmy krewnych, znajomych i udaliśmy się też z kolędą na plebanię do ks. Proboszcza. 
Śpiewanie i granie to nasza pasja, tak więc każdy odwiedzony dom napełniliśmy wesołymi pastorałkami i kolędami. 
W każdej rodzinie zostawialiśmy życzenia, które kierujemy również do wszystkich parafian: 


Po kolędzie chodzimy, świętości wam życzymy. 

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

Aby nienarodzeni nie byli odrzuceni.  

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

Niech wszystkie dzieci małe rosną na Bożą chwałę. 

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

I niech każda Mamusia bardzo kocha Tatusia. 

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

I niech jak trzej królowie Bogu każdy odpowie. 

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

Miłości wam potrzeba, a po śmierci do nieba. 

Hej kolęda, abyście święci byli, 
Hej kolęda i Bogu zawierzyli. 

W.T.

Podobne wpisy