Wiersze Luty

Matko Boża Gromniczna! 

Paląc gromnicę trzymając w rękach, 
przed Twym obrazem z wiarą klękam. 

Mając nadzieję na szczęście wieczne 
i dojście do nieba bezpieczne. 

Na Twą opiekę na ziemskich drogach 
i dojście przed oblicze Boga. 

Dziękuję za gromnicę Matko 
i za jej cudotwórcze światło. 

I proszę Matko Gromniczna Pani 
módl się i wstawiaj się za nami. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Święta Gromnica 

Gromnica, świeca, której nam trzeba, 
bo nam oświetla drogi do nieba. 

Bo broni nas od zła wszelkiego 
i od ciemności świata tego. 

I od piorunów domy broni 
i od pożarów pożogi chroni. 

I kiedy gaśnie życie ziemskie, 
płonie nadzieją na lżejsze przejście. 

Z życia ziemskiego do wiecznego 
i przed oblicze Boga samego. 

Gdy świeca płonie, bo lęk lub troska, 
jest z nami Matka Gromniczna Boska. 

Podarowała nam tą świecę, 
bo nas w matczynej ma opiece. 

Palmy ją z miłością i z wiarą, 
Matce Gromnicznej dziękując za nią. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Jezu, miłości moja! 

Proszę Cię Panie 
porą jesienną. 
Bądź uwielbiony, 
zmiłuj nade mną. 

Wybacz mi Jezu 
wszystkie słabości 
i przewinienia 
i nieprawości. 

Daj mi, ze źródła 
miłości pić 
oraz nadzieję 
by wiecznie żyć. 

Rozwiążę, spełnię 
każde zadanie, 
tylko mnie nie 
opuszczaj Panie! 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Środa Popielcowa 

W tym Dniu wszyscy 
wierni społem, 
dają posypać 
głowę popiołem. 

Pochyla głowę 
człowiek zepsuty 
na znak pokory 
oraz pokuty. 

Człowiek żałuje 
i tym się smuci: 
Że prochem jest. 
W proch się obróci. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Wielki post 

Wielki post czas 
oczekiwania, 
na Zmartwychwstanie 
Jezusa Pana. 

Wielki post trwa 
sześć tygodni. 
I poszczą syci 
i poszczą głodni… 

Bo są i ludzie, 
prawda szok! 
Co muszą pościć 
przez cały rok! 

Halina Gąsiorek-Gacek

Podobne wpisy