Wiersze Marzec

Święty krzyż 

Święty krzyż, to krzyż drewniany, 
na którym ukrzyżowany. 

Pan Jezus umiłowany, 
przez pospólstwo wyszydzany. 

I gwoździami doń przybity. 
Znosił ból niesamowity. 

Bez pomocy i obrony, 
octem z żółcią był pojony. 

Na nim miał bok przebity. 
Trysnął krwi strumień obfity. 

Dźwigał krzyż na swych ramionach 
Pan Jezus i na nim skonał. 

Sprawiła to serc posucha. 
Panu Bogu oddał Ducha. 

Święty krzyż, zaznaczyć trzeba, 
jest drogowskazem do nieba. 

Święty krzyż katusz, udręki 
jest symbolem Pańskiej Męki. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa 

Zdradzony przez Judasza 
Pan Jezus pojmany, 
przez Jego oprawców 
srodze biczowany. 

I policzkowany 
oraz katowany. 
Z własnych szat odarty, 
plwany, wyszydzany… 

Koroną cierniową 
ukoronowany 
i w ręce z trzciną, 
jako król wyśmiany. 

Potem krzyż ciężki 
dźwigać Mu kazano. 
Upadał pod nim 
pokryty raną. 

Czy Ty człowieku 
żal, skruchę czujesz? 
Czy też grzechami 
Jezusa katujesz? 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Do grzesznika 

Policz swe grzechy i nieprawości 
i żałuj za nie dla Bożej Miłości. 

Proś Pana Jezusa, żeby je odpuścił. 
By Cię wybawił od piekieł czeluści. 

I by darował winy i kary 
i zlał na Ciebie łaski bezmiary. 

I by Cię ukrył w głębi swych ran. 
I wstrzymał Gniew Chrystus Pan. 

I by Cię wiódł prosto do nieba 
żywiąc okruchami Żywego Chleba. 

By przygotował mieszkanie w niebie, 
grzeszniku dla mnie i dla Ciebie. 

Grzeszniku oczyść swą duszę, serce. 
I popraw się! I nie grzesz więcej! 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Jeśli masz więcej 

Jeśli masz więcej 
grosza i mienia, 
podziel się z bliźnim, 
który nie ma. 

Jeśli masz więcej 
jadła dobrego, 
z dobrego serca 
nakarm głodnego! 

Jeśli masz więcej 
ubrań i szat, 
odziej bliźniego. 
Bóg będzie rad! 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Wielki post 

Wielki post czas oczekiwania 
na Zmartwychwstanie Jezusa Pana. 

Wielki post tym od innych dni różny, 
bo to czas pokuty i jałmużny. 

Wielki post trwa sześć tygodni. 
I poszczą syci i poszczą głodni. 

A są i ludzie, prawda szok, 
co muszą pościć przez cały rok. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Środa popielcowa 

W tym dniu wszyscy 
wierni społem, 
dają posypać 
głowę popiołem. 

Pochyla głowę 
człowiek zepsuty 
na znak pokory 
oraz pokuty. 

Człowiek żałuje 
i tym się smuci, 
że prochem jest, 
w proch się obróci. 

Halina Gąsiorek-Gacek

Podobne wpisy