Wiersze Kwiecień

Cud Zmartwychwstania 

Gdy człowiek zgrzeszy, 
zbruka duszę, 
Pan Jezus cierpi 
męki , katusze. 

Za jego grzechy 
ciosy zbiera. 
Na krzyżu raz 
kolejny umiera. 

A kiedy serce 
z żalu się kraje, 
Pan Jezus w sercu 
zmartwychwstaje. 

Nie grzesz grzeszniku 
i myśl o niebie. 
Spraw by nie cierpiał 
nigdy przez Ciebie. 

*** 

Alleluja! Alleluja! 

Jezus Chrystus Zmartwychwstały, 
godny wszelkiej czci i chwały. 

Alleluja! Słychać pienia 
nieba. Wtóruje mu ziemia. 

A na ziemi szumią drzewa. 
Alleluja! I ptak śpiewa. 

Szemrzą rzeki i strumienie. 
Nawet milczące kamienie. 

Alleluja! Biją dzwony. 
Dzwonią w cztery świata strony. 

Alleluja wdzięczne płynie. 
Gra na skrzypkach świerszcz w kominie. 

Dusze ludzkie na kolanach 
uwielbiają z niebios Pana. 

Serca są pełne radości. 
I miłości i wdzięczności. 

I nadziei w parze z wiarą, 
że też kiedyś zmartwychwstaną. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Wdzięczne Alleluja! 

W Dzień Zmartwychwstania 
wiara dojrzewa. 
Cały świat 
Alleluja śpiewa! 

Każde stworzenie 
zwierzę, roślina, 
przed Panem Stwórcą 
w hołdzie się ugina. 

I ludzie klęcząc 
na kolanach 
wielbią Jezusa 
Chrystusa Pana! 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Zaduma świąteczna 

Jezus niewinnie na mękę przystał. 
Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. 

Zmartwychwstał dnia trzeciego z rana. 
Zwyciężył śmierć, piekło, szatana. 

Przecierpiał męki srogie katusze, 
by uratować człowiecze dusze. 

Po to Zbawiciel przyszedł na ziemię. 
Zbawić nieszczęsne Adama plemię. 

Wstąpił do nieba Pan miłosierny. 
Otworzył niebo dla dusz wiernych. 

Serdeczne dzięki, Jezu nasz Panie, 
że dałeś nadzieję na zmartwychwstanie. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Świąteczne życzenia 

Niech Chrystus Zmartwychwstały 
wszystkim błogosławi. 
I grzechy nam odpuści 
i uświęci i zbawi. 

Niech zleje zdroje łask 
i darzy dobrym zdrowiem. 
Kocha bezwarunkowo. 
Jego wzajemnie człowiek. 

Niech zapanuje miłość. 
Bliźni kocha bliźniego. 
Tak mocno i gorąco, 
jak siebie samego. 

Niech Jezus daje szczęście, 
nadzieje na zmartwychwstanie 
i przygotuje dla wszystkich 
w niebie, w raju mieszkanie. 

Niechaj oszczędzi cierpień 
i bólu, głodu i łez. 
I niech nas nie opuszcza 
aż po sam życia kres. 

I niech wprowadzi pokój, 
wyzwoli z więzów złego 
i upokorzy wrogów 
człowieka każdego. 

I niech oświeci władnych i możnych, 
tych co dzielili schedę, 
by mądrze i sprawiedliwie 
likwidowali biedę. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

***

Podobne wpisy