Archiwum 2016

Pierwszy męczennik

Święty męczennik Szczepan i wielki grzesznik Szaweł (późniejszy św. Paweł) to przelana krew za Chrystusa staje się ziarnem dzięki któremu rodzą się nowi chrześcijanie. Dziękujemy wszystkim którzy tą Eucharystie uczynili piękniejszą – naszemu parafialnemu chórowi pod przewodnictwem naszego p. organisty Arkadiusza. Prośmy dla siebie o to mężne świadczenie o naszej wierze jakie posiadał św. Szczepan.


Dary serca – talenty nie tylko dla siebie

Bądźcie synami Światłości

Serdeczne podziękowania p. Markowi i Leszkowi Matejko za zrobienie nowej iluminacji na kościół. Wskazuje Ono na krzyż który jest dla nas drzewem życia. W tym czasie Bożego Narodzenia jest nim symbol choinki. Jezus powie o sobie „Ja Jestem Światłością Świata kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności” por J 8. Pamiętajmy o wykonawcach i dobroczyńcach w modlitwie, dzięki którym nasz kościół staje się coraz piękniejszy.

Wszystkim projektującym jak i wykonującym tegoroczną szopkę na ręce p. Jacka Szetyńskiego mówimy wielkie „Bóg zapłać” ofiarując też Małej Dziecinie z Betlejem dar modlitwy.


Narodzenie

Kolejne święta Bożego Narodzenia, kolejna Pasterka, kolejne łamanie opłatka… A mimo to są ludzie, którzy wciąż odkrywają tajemnice Bożego Narodzenia na nowo. Z okazji tych świąt składamy serdeczne życzenia niech je wyrazi wiersz „Narodzenie” – Aliny Doroty Paul:

Komunia Święta
narodzenie Boga
w człowieku
potrzeba tylko czystości serca
potrzeba tylko zaufania
aby nasze amen
było prawdziwe
i pełne miłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili aby ta Eucharystia była piękniejsza: chórowi, wszystkim twórcom tegorocznej szopki oraz dekoratorom. Składamy w ich serca bukiet naszych dziękczynnych modlitw.


Odkrywcy skarbów

Nastąpiło ukończenie rorat „Odkrywcy skarbów”. Z ponad 100 dzieci udało nam się zakończyć tegoroczne roraty. Wielka radość, wdzięczność i salwa braw dla wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło. Największe podziękowania składamy na ręce diakoni muzycznej, która pomimo pracy i wielu obowiązków potrafiła się z mobilizować i upiększyć śpiewem i graniem tegoroczne roraty. Każdy z odkrywców, który odnalazł wszystkie skarby otrzymał także skromny upominek. Wszystkim ofiarodawcom i sponsorom składamy serdeczne „Bóg zapłać” zapewniając tym samym o pamięci modlitewnej.


XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

W dniu 18 listopada b.r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. W Przeglądzie brało udział 280 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Pisarzowicach. Do przeglądu zgłosiły się następujące grupy:
Przedszkole 6 grup – IV i V integracyjna , VI, VII, VIII i IX.
Szkoła Podstawowa – klasy II a, II c, II d II e, III a, III b, III d
oraz grupa i soliści z klasy V a, VI a, VI b.

Prezentacje zgłoszonych do Przeglądu Pieśni wykonano na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Oceny prezentowanych utworów dokonała komisja w następującym składzie: Panie Barbara Więzik, Anna Marek i Dorota Nikiel. W poszczególnych grupach wiekowych komisja przyznała pierwsze miejsca: IV grupie integracyjnej z Przedszkola, w Szkole Podstawowej pierwsze miejsce zdobyły ex aequo klasa III b i III c (w grupie wiekowej I-III ), oraz uczennica klasy VI b Mariola Czulak( w grupie wiekowej IV-VI) Zdobywcy pierwszych miejsc będą mogli uczestniczyć w następnym etapie Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Na zakończenie wszyscy wykonawcy otrzy-mali słodki upominek ufundowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolic-kiej.

Organizatorzy POAK serdecznie dziękują Nauczycielom i Wychowaw-com za przygotowanie dzieci do Przeglądu Pieśni Patriotycznej, dzięki czemu kształtują poczucie tożsamości narodowej.

POAK w Pisarzowicach


Niezwykły gość

6 grudnia w naszej pisarzowickiej parafii, miało miejsce spotkanie niezwykłego gościa. Sam św. Mikołaj przyszedł do naszych dzieci, aby móc podzielić się dobrociami, które przyniósł, jak również nauczyć zasady, że „tyle w życiu masz, ile z siebie drugiemu człowiekowi dasz”. Wszystkim wspierającym tę inicjatywę mówimy wielkie „Bóg zapłać” jak również zapewniamy o swojej modlitewnej pamięci.


Jezus Chrystus – KRÓL!

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016 r.) cała nasza parafia oddała się pod panowanie Jezusa Chrystusa Króla. Również pociechy naszych drogich rodziców miały swoje miejsce przy Panu Jezusie, który powiedział: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” Mk 10, 14 Kto jeszcze nie dokonał tego aktu to zawsze może to uczynić tekst zawierzenia jest zamieszczony poniżej w artykule. Również w tym dniu obchodziliśmy imieniny naszego księdza proboszcza, składamy z tej okazji najlepsze życzenia, zapewniając o modlitewnej pamięci.


List gratulacyjny


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
 • W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­- Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

Prezentacja treści Jubileuszowego Aktu

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana podejmuje biblijną formułę przymierza Boga z narodem i wpisuje się w tradycję podobnych aktów, które miały miejsce w dziejach Polski i Kościoła. Można też powiedzieć, że niejako podejmuje zobowiązanie zawarte w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego: „Zobowiązujemy się uczynić wszystko, ażeby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i jej Syna”.

Tytuł Aktu ma formułę otwartą i powszechnie zrozumiałą. Nie zawiera słowa „intronizacja”, które nie dla wszystkich jest zrozumiałe, choćby dlatego, że w odniesieniu do Jezusa możemy mówić jedynie o uznaniu, a nie o ustanowieniu go królem. Stąd przyjęto formułę szeroką i scalającą pragnienia i postulaty wielu środowisk – akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Słowo „Jubileuszowy” dodane na początku wskazuje na szczególny moment dziejowy, w jakim dokonujmy tego narodowego Aktu. Jest nim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W akcie można dostrzec formę odnowienia przymierza chrzcielnego narodu. Niewątpliwie jest też formą zawierzenia całego narodu Bożemu Miłosierdziu. Zostanie dokonany w tym miejscu, w którym podczas Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek spotka się z młodym Kościołem całego świata, aby przypomnieć mu przesłanie Ewangelii o Bożym Miłosierdziu.

Akapit pierwszy jest wprowadzeniem do całego Aktu. Otwiera go uroczyste wezwanie skierowane do Jezusa Króla: Nieśmiertelny Królu Wieków… Następnie przewiduje się wskazanie reprezentantów władzy kościelnej i świeckiej, którzy wezmą udział w dokonaniu Aktu.

W ostatniej części akapitu zawarte są istotne elementy składowe Aktu: uznanie panowania Chrystusa, poddanie się Jego prawu, zawierzenie i poświęcenie Chrystusowi Królowi Ojczyzny i całego Narodu.

Akapity drugi i trzeci stanowią zasadniczą część uznania i przyjęcia królewskiej władzy Jezusa nad Polską. Wszyscy uczestnicy mają możliwość włączenia się w nią aklamacją Króluj nam, Chryste i wyrażenia publicznie swej woli, by Jezus panował w naszej Ojczyźnie.

Kolejny akapit wyraża hołd wdzięczności Chrystusowi za Jego niezgłębioną miłość i wszystkie łaski. Wszyscy uczestnicy mają możliwość wyrażenia wdzięczności za nie w formie aklamacji Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Dalej Akt przechodzi w formę przebłagalnej modlitwy, której treścią jest wyrażenie skruchy z powodu grzechów osobistych i społecznych. Jako taki zakłada osobisty i narodowy rachunek sumienia, który jest niezbędnym początkiem każdego nawrócenia. Do aktu skruchy dołączone zostało wyrzeczenie się złego ducha i jego spraw, nawiązujące do rytuału chrztu świętego – szczególnie aktualne w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Znaczenie tego wyrzeczenia nie jest tylko symboliczne: odrzucenie uzurpatora jest koniecznym warunkiem przyjęcia prawowitego Króla.

W następnym akapicie w pięciu symbolicznych przyrzeczeniach Akt zawiera zobowiązanie podporządkowania prawu Bożemu całego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Uczestnicy mogą się włączyć w deklarowane treści poprzez uroczystą aklamację Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

W kolejnych trzech akapitach akt przechodzi w formę zawierzenia Chrystusowi: Państwa Polskiego i jego władz, całego narodu, a szczególnie tych, którzy nie podążają drogami Bożymi oraz wszystkich narodów świata w imię miłości bratniej. Kończy się prośbą o łaskę rozpoznania w Chrystusie prawowitego Pana i Króla dla wszystkich, którzy jeszcze tego nie dokonali.

Dwa kolejne zapisy mają charakter inwokacji – do Najświętszego Serca Jezusowego i do Ducha Świętego. W pierwszej inwokacji zawarta jest prośba o upodobnienie serc ludzkich do Serca Jezusowego; druga jest prośbą skierowaną do Ducha Świętego o wsparcie w realizacji zobowiązań płynących z Aktu i nawiązuje do modlitwy św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie.

Postanowienia i zobowiązania zawarte w Akcie składane są w Niepokalanym Sercu Maryi Królowej Polski i powierzane wstawiennictwu świętych Patronów Ojczyzny.

Ostatni akapit jest inwokacją do Chrystusa Króla i stanowi podsumowanie treści całego Aktu. Zamykają go słowa prefacji z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Akt kończy się stwierdzeniem faktu uznania przez Polskę królowania Jezusa Chrystusa oraz uwielbieniem Trójcy Świętej.


Wielki Odpust

11 listopada 2016 r. cała parafia przeżywała radość odpustową związaną z wyjątkową rocznicą 1700 lecia urodzin św. Marcina. Kazanie odpustowe wygłosił ks. prałat Eugeniusz Góra, natomiast sumę odpustową odprawił ksiądz Eugeniusz Stopka wieloletni przyjaciel naszej parafii. Wieloletni proboszcz w Janowicach. Sumę odpustową poprzedził patriotyczny spektakl słowno – muzyczny, który przygotowali uczniowie ze szkoły Gimnazjalnej. Uroczystość odpustową uświetniła wielość pocztów sztandarowych, grup parafialnych, jak również chór parafialny oraz orkiestra dęta.

Dziękujemy wszystkim za liczną obecność, podczas wspólnego przeżywania uroczystości patriotycznych jak również parafialnych.


1700 rocznica urodzin – św. Marcin Tours

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny.

Prawdopodobnie uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Wydarzenie, które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce w okresie służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”.

Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do którego doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji), stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.

W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii – w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w dokumentach – sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i prowadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania.

Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlonych przez biskupa Marcina, a także wielką liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje także zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, które atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na wiarę chrześcijańską.

Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca – nie-męczennik – zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga i Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa lub jako żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model kościoła, dwa psy lub żebrak u jego stóp.

Podziękowania z Francji


Parafialna pielgrzymka do Częstochowy

Dnia 4 października b.r. odbyła się kolejna autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę. W trzech autokarach pielgrzymowało 157 osób. Pielgrzymkę prowadzili księża: ks. Proboszcz i ks. Adam Łomozik. Jeden autokar Klubu Seniora z p. Moniką Mleczko. W kapicy cudownego Obrazu o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. za parafian oraz w 25 rocznice duszpasterzowania w Pisarzowicach ks. proboszcza Janusza Gacka. Po południu przy pięknej pogodzie (co było miłą niespodzianką) pielgrzymi uczestniczyli na walach jasnogórskich w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.


Październik – miesiącem Różańca Świętego

Rozpoczyna się październik, miesiąc czci dla Matki Bożej Różańcowej. Na Różaniec zapraszamy codziennie o godz. 17.30.

Pamiętajmy, że Matka Boża szczególnie umiłowała tę modlitwę. W Lourdes, Fatimie, polskim Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach objawiała się z różańcem w ręku i prosiła, zwłaszcza dzieci, o jego odmawianie.

Postarajmy się znaleźć czas na Różaniec w kościele czy w gronie rodzinnym. Za jego odmawianie można zyskać odpust zupełny.

Dlaczego październik jest miesiącem maryjnym?
Bo oprócz maja ma on najwięcej wspólnego ze czcią Najświętszej Maryi Panny i porównań z Nią związanych. Maj przypomina budzenie się przyrody do życia i jest kojarzony z Maryją czystą i bez skazy pełną nadziei powołującą do życia nasze zbawienie Jezusa Chrystusa. Październik, w którym przyroda kładzie się powoli do zimowego snu tracąc liście drzew, przywołuje jesień ludzkiego życia i wspomnienie eschatologicznej przyszłości w Królestwie niebieskim, w którym króluje Jej Syn i Ona Sama orędując za nami. Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się na stałe w Kościele katolickim, jako maryjny miesiąc różańcowy.

Pod sztandarem różańca
Różaniec jest formą chrześcijańskiej modlitwy kontemplacyjnej wprowadzającej człowieka w zażyłość z Bogiem w Chrystusie przez Maryję. Czyni się to poprzez rozważanie pięciu szczególnych momentów z życia Jezusa i Maryi, w tzw. tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych odmawiając tzw. dziesiątki, czyli 10 razy Zdrowaś Maryjo poprzedzone Ojcze nasz i zakończone Chwała Ojcu. Jan Paweł II dodał w 2002 roku czwartą grupę pięciu tajemnic światła. Forma modlitwy różańcowej została wypracowana przez wieki szczególnie w środowisku dominikańskim XII-XV w. mając swe wcześniejsze korzenie w pustelniczej i mniszej modlitwie Jezusowej oraz w Psalmach. Dostosowana do nowych wymogów przyjęła dzisiejszą postać, będąc następnie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską, najpierw dla diecezji księstw włoskich, po wspomnianym zwycięstwie pod Lepanto (1571), a potem dla całego Kościoła po kolejnym zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem w 1716 roku. Od tego czasu różaniec stał się swoistym orężem w walce duchowej przeciw mocom zła. Potwierdził to papież Leon XIII polecając w 1885 roku odmawiać różaniec w intencji pokoju na świecie i zwycięstwa Boga i religii podczas specjalnych nabożeństw różańcowych. I tak do dziś w naszych kościołach odprawia się w październiku nabożeństwa różańcowe. Na które jeszcze raz gorąco zapraszamy. Czekamy na Ciebie codziennie o godzinie 17.30.


Camino de Santiago 2016

Pewnego razu wiosną, podczas miłego spotkania, grupa pięciu osób podjęła wspólną decyzję o wyruszeniu pielgrzymkowym szlakiem do grobu św. Jakuba Większego. Wybraliśmy trasę Camino Primitivo z Oviedo do Santiago de Compostella w Hiszpanii, która wiedzie przez górzyste tereny Asturii i Galicji, liczy około 350 km.

Trud wspólnego pielgrzymowania podjęli :

 • Ksiądz Robert Kasprowski – obecnie dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w latach 2000 – 2002 diakon odbywający praktykę w naszej parafii,
 • Renata Świątek-Merta z mężem Darkiem (parafia Pisarzowice), którzy w ubiegłym roku pielgrzymowali już do Santiago trasą portugalską – inicjatorzy tego przedsięwzięcia
 • Ela Merta (parafia Bielany),
 • Jarek Tora (parafia Pisarzowice).

Przejście pieszo Camino de Primitivo zajęło nam 12 dni, a wszystko zaczęło się 03.09.2016 Mszą Świętą w kaplicy diecezjalnej w Bielsku-Białej. i tam też tak się zakończyło 17.09.2016 późnym wieczorem.

Dzięki wsparciu modlitewnemu wielu osób, przeszliśmy 9 dni w upale przez góry i 2 dni w deszczu, aby cali i zdrowi w dwunastym dniu dotrzeć do celu naszej pielgrzymki. Obecny z nami kapłan codziennie sprawował Eucharystię – w bardzo różnych warunkach – czasem była to katedra, innym razem kaplica, jeszcze innym albergue, w którym nocowaliśmy. Podczas drogi mieliśmy czas na wspólną modlitwę różańcową, koronkę, a także na samotne przemyślenia, prywatną modlitwę i podziwianie krajobrazów. Nie brakowało także chwil pełnych radości, dobrego jedzenia przyprawionego głodem, humoru i dobra, które na zawsze pozostanie w pamięci.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, których spotkaliśmy na swojej drodze, tym wszystkim Aniołom, którzy nam pomagali w zdobyciu wody, posiłku, miejsca do spania, wszystkim, którzy wspierali nas swoją modlitwą i pamięcią, oraz szczególnie sobie wzajemnie – za cudowną atmosferę.
Bogu niech będą dzięki !!!
Z pielgrzymkowym pozdrowieniem – Buen Camino !!!!

Ps.:
Wielu pyta : po co? U upale, deszczu, pod górkę, z o wiele za ciężkim plecakiem, z prawie pustą butelką wody i niepewnym noclegiem? Przecież można autokarem, klimatyzowanym samochodem, z przewodnikiem, dobrą kolacją i wygodnym łóżkiem, bez chrapiących współ-pielgrzymów. Więc po co? Nie wiem, ale WIE TEN, KTÓRY NAS TAM POSŁAŁ…


Srebrny Jubileusz

25 września w niedzielę o godz. 10.00 w obecności Sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich, Chóru, który uświetnił uroczystość, grup parafialnych i zebranych parafian przeżyliśmy wspólną radość, nasz proboszcz Janusz Gacek już od 25 lat przewodzi Pisarzowickim wiernym na wzór Dobrego Pasterza. Dołączamy się do życzeń, które w formie wiersza zostały złożone przez księdza Adama Łomozika. Składamy Mu najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwo Bożego, darów Ducha Świętego, oraz zdrowie na dalsze lata i zapewniamy o modlitewnej pamięci.


Pilsko

Kolejna, dziesiąta wędrówka górska po śladach św. Jana Pawła II, już za nami. Tym razem drugi co do wysokości beskidzki szczyt, zdobyło 65 osób. Rozpoczęliśmy od Mszy Św. w kościele w Korbielowie u ojców Dominikanów. Mszę Św. w intencji wszystkich uczestników i ich rodzin odprawił ks. Adam Wandzel. Ks. Kardynał Wojtyła był w tym kościele jeden raz w czasie wizytacji parafii Jeleśnia, ile razy prywatnie nie wiadomo. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Kresowej. Obraz ten został zabrany przez Dominikanów z miejscowości Bohorodczany na Ukrainie w czasie ucieczki przed sowietami w 1941 roku. Przechowywany był w klasztorze w Jarosławiu. W 1974 roku przywieziony do Korbielowa. My mogliśmy podziwiać jako jedni z pierwszych kopię tej ikony, która w najbliższym czasie zostanie podarowana do parafii greckokatolickiej w Bohorodczanach. Po Mszy Św. proboszcz korbielowskiej parafii o. Krzysztof Ruszel zaprosił nas na herbatę i kawę oraz podarował nam dużą pakę ciastek, tak dużą że zostało jeszcze po powrocie do Pisarzowic. Naszą pieszą wędrówkę rozpoczęliśmy na granicy polsko – słowackiej na Przełęczy Glinne. Trasa początkowo łagodna, później stawała się coraz trudniejsza, ale po 2 godz. 40 min. wszyscy byliśmy na polskim szczycie Pilska-Górze Pięciu Kopców 1542 mnpm. Ten szczyt św. Jan Paweł II zdobył trzy razy. W 1958 roku jako ksiądz oraz w 1970 i 1978 roku jako kardynał. Krótki odpoczynek i dalej w drogę, bo do szczytu Pilska 1557 mnpm, który leży po słowackiej stronie, zostało jeszcze około 300 m wąską ścieżką pośród kosodrzewiny. Na szczycie odmówiliśmy Anioł Pański i naszą wędrówkową modlitwę do św. Jana Pawła II. Wspólna fotografia i czekało nas strome zejście do schroniska na Hali Miziowej. Tutaj w 1958 roku ks. Karol Wojtyła odprawiał Mszę Św. dla grupy studentów. Dziś stoi tutaj nowe schronisko w którym co niedzielę ojcowie Dominikanie z Korbielowa odprawiają Mszę Św. Gdy o tym fakcie dowiedział się Jan Paweł II powiedział – ” ja zacząłem, dobrze niech kontynuują”. Przy schronisku ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy dla dzieci i pełne humoru rozmowy. Dwu godzinny odpoczynek szybko upłynął. Zostało nam jeszcze półtorej godziny zejścia do Korbielowa, gdzie czekał na nas autobus i rozdanie nagród dla dzieci, które wręczył ks. Adam Wandzel. Rozśpiewanym, pełnym humoru autobusem, wróciliśmy do Pisarzowic. Na koniec jak zwykle podziękowania, tym razem szczególne dla wszystkich, którzy podarowali mi prezent za organizacje tej i poprzednich wędrówek, na który jak już wspomniałem w autokarze nie zasłużyłem, ale serdecznie dziękuję. Dziękuję ks. proboszczowi za pomoc w organizacji wszystkich dziesięciu wędrówek. Ks. Adamowi, który tym razem zastępował ks. proboszcza za część modlitewną, podtrzymywaniu nas w dobrym humorze i słodki poczęstunek. Wszystkim którzy pomogli mi w czasie tej wędrówki – Bóg zapłać. Zapraszamy na wiosnę na kolejną wyprawę a zachętą niech będą słowa wypowiedziane przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę w Pewli Małej- ” podczas gdy wielu wędruje po górach zapominając o Bogu, my pójdziemy w góry, aby tam szukać Boga i Jego światła.”

Bogdan Pudełko


Wdzięczni za dary

11 września o godz. 10.00 w naszej Parafii została odprawiona msza św. za zebrane tegoroczne zbiory. Z zebranymi w kościele wiernymi dziękowaliśmy Bogu za wszelkie plony zebrane w tym roku. Wieniec dożynkowy przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które także swoim śpiewem uświetniły ową uroczystość.


Światowe Dni Młodzieży w Pisarzowicach

We wtorek 19 lipca w godzinach wieczornych do naszej parafii przybyła 36 osobowa grupa z francuskiej diecezji Pontoise. Wśród nich obecny był ich biskup Stanislas Lalanne, i ich duszpasterze. Po omówieniu organizacyjnych spraw i zakwaterowaniu udali się do rodzin, gdzie przez najbliższe 6 dni będą goszczeni.

 • Środa 20.07.2016 r.

Po śniadaniu i modlitwie grupa udała się autokarem do Skoczowa, gdzie o godz. 11.00 uczestniczyli we Mszy św. na Kaplicówce. To tu w 1995 r. papież Jan Paweł II odprawiał Mszę św. dziękczynną za kanonizacje patrona naszej diecezji św. Jana Sarkandra. Po obiedzie przejechali do Ustronia skąd udali się na piesza wędrówkę na Czantorię. Po powrocie do Pisarzowic, cała grupa uczestniczyła w kolacji WDK, którą przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. To jednak nie koniec wydarzeń na ten wieczór. Po kolacji wspólnie przeszliśmy na stadion LKS, gdzie przy ognisku i grillu był czas na wspólną rozmowę, śpiew i zabawę. W tym czasie również Ochotnicza Straż Pożarna z Pisarzowic zorganizowała dla nich pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Cały dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą i śpiewem Apelu Jasnogórskiego.


 • Czwartek 21.07.2016 r.

Ten dzień to dzień przepełniony głęboką refleksją na temat życia i wolności. Francuska młodzież udała się bowiem do Oświęcimia. Po Mszy św. w kościele św. Maksymiliana, cała 370 osobowa grupa z diecezji Pontoise uczestniczyła w zorganizowanym przez siebie czuwaniu modlitewnym ku czci ofiarom wszelkim wojnom. W samo południe udali się na miasto, aby zobaczyć rynek, kościół księży Salezjanów oraz klasztor sióstr Serafitek. W godzinach popołudniowych skierowali się do Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. W godzinach wieczornych , na Hali przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach został zorganizowany mecz piłki nożnej Polska – Francja. Drużyny wraz z kibicami odśpiewały wspólnie Hymny swoich państw: Marsylianka i Mazurek Dąbrowskiego. Mimo że gościom nie udało się pokonać naszej drużyny, to wszyscy wspólnie dobrze się bawiliśmy.


 • Piątek 22.07.2016 r.

Wczesnym rankiem, bo już o godzinie 6.00 francuska młodzież wyjechała do Częstochowy, aby nawiedzić najważniejsze miejsce polskiego kultu Matki Bożej. Po powrocie i kolacji w WDK odbyło się w kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.


 • Sobota 23.07.2016 r.

Ten dzień francuska młodzież rozpoczęła od Eucharystii w naszym kościele. Następnie wsiedli do autobusu i udali się do pobliskiej Starej Wsi, aby zobaczyć niespotykany dla nich drewnianą świątynię. Z tego miejsca udali się do Wilamowic, aby nawiedzić sanktuarium św. abpa Józefa Bilczewskiego. Później wrócili do Pisarzowic aby zobaczyć piękne Pisarzowickie ogrody. Jeszcze przed obiadem zobaczyli Japoński Ogród – Pudełko, a po obiedzie udali się na spacer do ogrodów i szkółki drzew Pudełek. Podczas wspólnego obiadu na który przybyli również Burmistrz Gminy Wilamowice i Sołtys Pisarzowic, nasi goście otrzymali pamiątkowe podarunki. Wieczorem udali się na Festyn organizowany przez Fundacje Krzyż Dziecka, podczas którego również zaprezentowali się na scenie i zaśpiewali znany nam wszystkim przebój – Aux Champs Elysees. Swój dzień zakończyli wspólną modlitwą.


 • Niedziela 24.07.2016 r.

Tego dnia o godzinie 10.00 w naszej parafii została odprawiona Msza św. polsko-francuska, podczas której ks. biskup podziękował całej parafii, a zwłaszcza rodzinom i kapłanom za wielką gościnę, jaką doświadczyli w ciągu tych minionych dni. W trakcie tej Mszy zostały złożone również podziękowania Ks. Ireneuszowi za czteroletnią posługę w Parafii św. Marcina w Pisarzowicach. Na godzinę 15.00 goście i młodzież naszej parafii udała się do Bielska- Białej na halę pod Dębowcem, aby tam uczestniczyć w modlitwie, śpiewie i zabawie, a wreszcie w nabożeństwie rozesłania.


 • Poniedziałek 25.07.2016 r.

Przyszedł czas aby nasi goście udali się w dalszą drogę i bliższą swojemu celu, jakim jest udział w Światowych Dniach Młodzieży na szczeblu Centralnym w Krakowie. O godzinie 9.30 cała grupa z diecezji Pontoise czyli 370 osób zebrało się w naszym kościele, aby podsumować ten pierwszy tydzień ŚDM, oraz aby uczestniczyć w Eucharystii i sakramencie pokuty.

Na tym miejscu pragniemy podziękować tym wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowanie wydarzeń ŚDM w naszej parafii, w sposób szczególny:
Wszystkim rodzinom, za zdecydowanie się na przyjęcie gości z Francji w swoich domach;
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, za przygotowywanie każdego dnia posiłków dla nich;
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach, za pokaz ale i gotowość do innych zadań
Gospodarzom ogrodów Pudełek i Pudełko, za gościnę w ich ogrodach;
Panu dyrektorowi Gimnazjum, za użyczenie Hali sportowej;
Fundacji Krzyż Dziecka, za goszczenie młodzieży francuskiej na festynie;
Pani Ali i Uli, za pomoc w porozumiewaniu się z naszymi gośćmi;
Panu Sołtysowi, Gminie Wilamowice na czele z Panem Burmistrzem i wielu innym osobom, za otwarte serce i wszelka pomoc.
Bez was nie było by to wszystko możliwe!


Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

W sobotę, 30 lipca z naszej parafii 40 osób udało się na centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Po wyjściu z autobusu do Campus Misericordiae udaliśmy się pieszo, to około siedmio kilometrowa trasa. Tam w miłej atmosferze czekaliśmy na przybycie Papieża Franciszka. Podczas wieczornego papież powiedział wiele ważnych słów do ludzi młodych, choćby: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Na zakończenie wszyscy odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a papież pobłogosławił wszystkim obecnym. Następnego dnia papież odprawił Mszę Świętą Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży i ogłosił kolejne ogólnoświatowe spotkanie Młodych w 2019 r. które będzie miało miejsce w Panamie.


Odpust parafialny Matki Bożej Szkaplerznej

W niedzielę 17 lipca w naszej parafii obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej. Sumę odpustową odprawił Ojciec Stanisław Plewa. Swoją obecnością mile zaskoczył nas również nasz rodak ks. Juliusz Olejak. Po każdej Mszy św. chętne osoby zapisywały się do Bractwa Szkaplerza Świętego.


Wakacje z Bogiem – Karpacz 2016

Wakacje to czas odpoczynku. Odpoczynku od nauki, zajęć dodatkowych, ale nie od Pana Boga. Parafia św. Marcina w Pisarzowicach po raz kolejny zorganizowała dla dzieci i młodzieży wakacyjny wypoczynek Wakacje z Bogiem – Karpacz 2016. W dniach 28.06. 07.07. br. w Ośrodku Dąbrówka rozpoczął się turnus. Do Karpacza przyjechało 45 osób w przedziale wiekowym 5-15 lat, pochodzących z naszej Parafii. Głównym celem wyjazdu było uświadomienie młodym wartości, na których warto budować własną osobowość i relację z innymi ludźmi jakimi są uczynki miłosierdzia. Ponadto młodzi mieli okazję podziwiać piękno stworzonego świata wędrując po górskich szlakach i zdobywając Karkonoskie szczyty. Nie zabrakło czasu na codzienną Eucharystię, a każdy w razie potrzeby mógł w każdej chwili przystąpić do sakramentu pokuty. Na pewno uczestnicy wspominać będą wyjścia do Świątyni Wang. Niezapomniany był także zwiedzanie Muzeum Budowli z Klocków Lego, Muzeum Konsol i Gier, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Karkonoskie Tajemnice, czy zabawa w Parku Bajek. Atrakcją były również trzy całodniowe wycieczki. Twierdza Kłodzka to możliwość spotkania się z historią XVII i XVIII w., Kopalnia w Złotym Stoku to zarówno wiele ciekawostek jak i dobra zabawa. Druga wycieczka do Szklarskiej Poręby, gdzie spacerowaliśmy do Wodospadu Szklarki; zwiedzanie Huty Szkła „Julia”, gdzie każdy uczestniczył w warsztatach. Na zakończenie wycieczki wyjście do Zamku na górę Chojnik i podziwianie widoku na piękne Sudety. W drodze powrotnej z Karpacza zatrzymaliśmy się we Wrocławiu, aby zobaczyć wrocławskie ZOO i Afrykarium oraz pospacerować po Ostrowie Tumskim i wrocławskim rynku. Rekreacja to nie tylko wędrówki w góry i zwiedzanie. To również taniec, zabawy ruchowe, Aquapark czy wspólne rozmowy na terenie ośrodka. Młodzi byli na tyle otwarci, że kadra miała ręce pełne roboty, by twórczo zorganizować czas. Warto w tym miejscu podziękować wielu osobom, które zaangażowały się w to dzieło: Ks. Ireneuszowi, paniom wychowawczyniom (Barbara Cieślak, Agnieszka Kania, Anna Marek, Halina Zbijowska-Nikiel), które pracując jako wolontariuszki ofiarowały swój czas i serce. Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi, Diecezjalnemu Caritas i innym sponsorom, którzy ofiarowali pomoc materialną. Podczas 10 dni pełnych wrażeń i emocji zabrakło czasu tylko na jedno – nudę. Dzięki temu można uznać, że cel został osiągnięty. Najlepszym potwierdzeniem tego są łzy, które towarzyszyły powrotom do domów.


Zakończenie roku szkolnego

W Piątek, 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Uczniowie Gimnazjum zebrali się na Mszy świętej o godzinie 8:00. Natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami uczestniczyły w Eucharystii o godzinie 9.30. Życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży spokojnego i udanego wypoczynku wakacyjnego. Jednocześnie przypominając o obowiązku świętowania Dnia Świętego, jakim jest niedziela.


Pielgrzymka Chóru Parafialnego 10-12.06.2016

Tegoroczna pielgrzymka Chóru Parafialnego pod opieką duszpasterską ks. Proboszcza Janusza Gacka prowadziła szlakiem sanktuariów na ziemi świętokrzyskiej. Rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie i śpiewanie Mszą Świętą w najstarszym Opactwie cysterskim w Jędrzejowie, gdzie mieszkał i tworzył błogosławiony Wincenty Kadłubek, którego relikwie mogliśmy tam uczcić. Podziwialiśmy naturę w jaskini Raj, przenieśliśmy się w czasie odwiedzając ruiny twierdzy w Chęcinach, odwiedziliśmy Kielce, a młodsza część naszej ekipy ucieszyła się w kieleckim Muzeum Zabawek. Kałków – Godów, czyli mały Licheń był kolejnym punktem naszej pielgrzymki, gdzie po wspólnej Drodze Krzyżowej wzięliśmy czynny udział w uroczystej liturgii, prowadząc oprawę muzyczną. Zwieńczeniem pielgrzymowania była Bazylika na Świętym Krzyżu podczas uroczystości misyjnych Ojców Oblatów, tu z kolei dane nam było poczuć klimat dalekich krajów, skąd przybyli misjonarze wraz z młodzieżą. Nie zabrakło atrakcji dla starszych i młodszych nad zalewem w Borkowie, gdzie można było aktywnie spożytkować energię, miło i wesoło ze śpiewem na ustach spędzić wspólnie czas, a w drodze powrotnej do domu w autokarze skutecznie wspierać naszą reprezentację podczas pierwszego meczu na Euro 2016

Jarosław Tora


Turniej Służby Liturgicznej Dekanatu Wilamowickiego w Piłce Nożnej

W dniu 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9:00 na ORLIKU przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej dla Służby Liturgicznej Dekanatu Wilamowickiego. W Turnieju wzięło udział 10 drużyn z parafii: Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, św. Józefa Robotnika w Janowicach, Niepokalanego Serca Maryi w Kaniowie, św. Marcina w Pisarzowicach, oraz Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach. Zwycięzcami turnieju zostały drużyny: w kategorii Szkoły Średniej – Parafia Janowice, Gimnazjum – parafia Bestwina, a w kategorii Szkoły Podstawowej reprezentacja naszej parafii. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na Turnieju o Puchar Biskupa w Dankowicach, który odbędzie się 11 czerwca.


IX Parafialna Wędrówka Górska „Śladami św. Jana Pawła II”

W dniu 28.05.2016 r. wyruszyliśmy zdobywać, kolejny szczyt górski na którym swe ślady pozostawił św. Jan Paweł II. Po Mszy św. w naszym kościele, autobus z 54 turystami wyruszył z Pisarzowic w kierunku Wisły. Po drodze przejeżdżaliśmy przez Grodziec, gdzie w tutejszym zamku swe młodzieńcze lata spędził św. Melchior Grodziecki, patron diecezji katowickiej. Następnie przez Skoczów, gdzie urodził się św. Jan Sankander, patron naszej diecezji bielsko – żywieckiej. Obaj święci, byli kanonizowani przez św. Jana Pawła II w 1995 r. Do Skoczowa pielgrzymował również Jan Paweł II 22.05.1995 r. odwiedzając tego dnia także Bielsko – Białą i Żywiec. Nasz szlak, już pieszy prowadził z Wisły Czarne doliną Białej Wisełki na szczyt Baraniej Góry, przez który 20.IV.1954 r. przechodził ks. Karol Wojtyła. Bardzo łagodne, chociaż długie podejście nie sprawiło nikomu trudności. Krótki odpoczynek na szczycie, umiliła nam piękna panorama górska z Babią Górą i Pilskiem a nawet ze słowacką Małą Fatrą. Przy schronisku na Przysłopie, dwugodzinny odpoczynek, ognisko z pieczeniem kiełbasy oraz konkursy dla dzieci. Po odpoczynku wyruszyliśmy na Stecówkę. Trzeba było się spieszyć bo nadciągały burzowe chmury. Z planowanej majówki przy kapliczce Matki Bożej Częstochowskiej musieliśmy zrezygnować z powodu padającego deszczu. Jednak po dotarciu do drewnianego kościółka Matki Bożej Fatimskiej przestało padać i tutaj udało się odmówić nabożeństwo majowe. Nasza modlitwa do Maryi rozbrzmiewała po górach i dolinach. Nie zapomnieliśmy również zaśpiewać św. Janowi Pawłowi Barki i odmówić naszą modlitwę do Niego. Czekało nas jeszcze 45 minut drogi na Przełęcz Kubalonka gdzie była meta naszej 19 kilometrowej wędrówki. Zapowiadane na ten dzień burze i nawałnice w Beskidach, jednak nas ominęły. Możemy zawdzięczać to opiece Matki Bożej i św. Jana Pawła. Dziękuję wraz z księdzem proboszczem wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne zdobywanie szczytów i szlaków papieskich.

Bogdan Pudełko


Koncert majowy – „Silenzio”

W ostatnią niedziele maja obył się w naszym koŚciele koncert Orkiestry „Silenzio” z Woli. Przedstawiła utwory religijne i klasyczne z repertuaru znanych kompozytorów. Orkiestra działa pod dyrekcja p. Piotra Olearczyka.


Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.


Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

22 maja w naszej parafii dzieci klas trzecich obchodziły swoją rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Na mszy św. o 11.30, którą celebrował ks. proboszcz 75 dzieci dziękowały za możliwość przyjmowania Pana Jezusa do swojego serca. Dzieci klas trzecich czynnie uczestniczyły w Eucharystii, poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiewanie psalmu responsoryjnego , przedstawienie próśb modlitwy wiernych, przyniesienie darów do ołtarza oraz wyrażenie swojego dziękczynienia Trójjedynemu Bogu.
25 maja dzieci dziękowały za Komunię świętą Matce Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Odpust parafialny ku czci NMP Matki Kościoła

W dzień po Zesłaniu Ducha Świętego w Kościele obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jest to w naszej parafii dzień uroczystości Odpustowej. Kiedy po tragicznym spaleniu drewnianego kościoła w Pisarzowicach zaczęto budować nową świątynie została ona poświęcona właśnie NMP Matce Kościoła. Sumę odpustową odprawił ks. Aleksander Smarduch, proboszcz Hecznarowic, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Kazanie wygłosił ks. Józef Baran.


Poświęcenie sztandaru pszczelarzy

15 maja obchodziliśmy liturgiczną Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ale tego dnia w naszym kościele miało również miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru pszczelarzy koła „Bartnik”. Głównym celebransem Eucharystii był ks. prałat Robert Tyrała, który dokonał poświęcenia sztandaru. Mszę św. koncelebrował również ks. Marek Kręcioch, proboszcz parafii w Kobiernicach, oraz ks. proboszcz Janusz Gacek, który w tym dniu obchodził swoją 38 rocznice święceń kapłańskich. Ks. Marek przywiózł ze sobą na tą uroczystość relikwie św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, które po zakończonej Mszy św. można było uczcić poprzez ucałowanie. Ojcami chrzestnymi sztandaru podczas uroczystości byli pan Jacek Krywult, prezydent miasta Bielska-Biała i Pan Andrzej Płonka, starosta bielski.


Parafialna pielgrzymka do Sanktuariów Europy

30 kwietnia na szlak pielgrzymi po sanktuariach Maryjnych Europy udała się 41 osobowa grupa z naszej parafii.
Pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy to Einsendeln w Szwajcarii, gdzie znajduje się piękne i olbrzymie opactwo benedyktyńskie. We wnętrzu kościoła mieści się kaplica zbudowana z czarnego marmuru a w jej wnętrzu figurka Czarnej Madonny, do której co roku przyjeżdża wiele tysięcy pielgrzymów. Przed Kociołem jest także cudowne źródełko, którego wody pomagają przede wszystkim na choroby oczu.
Jeszcze tego samego dnia dotarliśmy do La Salette, położonego na wysokości 1800 m na płaskowzgórzu Sous-les-Baisses. To tutaj Matka Boża ukazała się jeden jedyny raz, 19 września 1846 roku dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. Mimo zimowej pogody wzięliśmy udział wraz z pielgrzymami z Włoch i Francji w międzynarodowym czuwaniu i procesji z lampionami, ale tym razem we wnętrzu kościoła.
Następnego dnia wyruszyliśmy w stronę kolejnego francuskiego sanktuarium – Lourdes. W święto Matki Bożej Królowej Polski uczestniczyliśmy we Mszy św. w grocie Massabielle, gdzie 11 lutego 1958 r. Bernadeta Soubirous ujrzała piękna Panią, która w kolejnych objawieniach sama nazywa siebie „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Wieczorem znowu zgromadziliśmy się na Placu Różańcowym przy Grocie Objawień, aby w wielojęzycznym tłumie pielgrzymów uczestniczyć w modlitwie różańcowej podczas procesji z lampionami.
Kolejnego dnia przemierzyliśmy granice francusko-hiszpańską i dotarliśmy do Saragossy by pokłonić się Matce Bożej de Pilar czyli Matce Bożej na Kolumnie. To tutaj jeszcze za ziemskiego życia Maryi, czyli poprzez tzw. Bilokacje, 2 stycznia 40 r. Matka Boża ukazała się samemu św. Jakubowi, zachęcając go do dalszej próby głoszenia Ewangelii na terenach Hiszpanii. Jest to pierwsze miejsce na świecie gdzie oddawano cześć Maryi.
W czwartek 5 maja rozpoczęliśmy nasz pielgrzymkowy szlak na wysokości prawie 1000 m n.p.m., a mianowicie w Montserrat, gdzie znajduje się klasztor benedyktyński i najważniejsze sanktuarium dla Katalończyków. Pielgrzymi przybywają tam aby oddać cześć Matce Bożej tzw. „La Moreneta”, czyli Czarnulce. Według legendy figurka została wyrzeźbiona w pierwszych latach chrześcijaństwa w Jerozolimie przez świętego Łukasza i przywieziona do Katalonii przez świętego Piotra. W VIII wieku ukrywana była przed Maurami. Odnaleziono ją pod koniec IX wieku. Legenda mówi, że figurki nie można było przesunąć, co uznano za cud. Matka Boża trzyma na ręku Dzieciątko a w drugiej ręce trzyma kulę ziemską, która symbolizuje nas wszystkich. Po południu udaliśmy się na objazd i spacer po Barcelonie. Mogliśmy zobaczyć min. Sagrada Familia, zaprojektowaną przez Antonio Gaudiego, której budowa trwa nadal już od ponad 130 lat. Jest to świątynia przebłagalna za grzechy, wiec nie jest ona finansowana przez Kościół ani rząd, ale wyłącznie przez prywatne ofiary i bilety wstępu. Udaliśmy się na wzgórze Montjuc, na którym jest stadion olimpijski z 1992 r., ale tu również można podziwiać urokliwą panoramę miasta. Na zakończenie pobytu w Barcelonie spacerowaliśmy głównym deptakiem La Rambla, wzdłuż którego podziwialiśmy piękne kamienice ale również targ i sklepiki.
Następnego dnia po porannym spacerze po plaży w Costa Brava udaliśmy się znów do Francji a dokładniej do Awinionu, gdzie przez pewien czas rezydowali papieże. Obok Pałacu Papieskiego znajduje się Katedra Matki Bożej Wszystkich Kościołów, której wieża zwieńczona jest monumentalną, pozłacaną figurą Najświętszej Marii Panny.
Ostatnim punktem naszego pielgrzymkowego szlaku było Cannes, gdzie zobaczyliśmy pałac festiwalowy i aleje gwiazd, oraz piękne stare miasto usytuowane na pobliskim wzgórzu skąd rozpościera się panorama portu i plaż Lazurowego Wybrzeża. Na zakończenie naszej pielgrzymki udaliśmy się do kościoła Matki Bożej Dobrej Podróży, aby prosić ją o szczęśliwy powrót do Pisarzowic.
Pielgrzymka organizowana była przez biuro podruży MARCO, a pilotem p. Gabriela Karmasz.


Parafialna pielgrzymka do Rychwałdu

16 kwietnia (sobota) 28 osób wzięło udział w parafialnej pielgrzymce do Rychwałdu. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Rychwałdzkiej odmówiono Różaniec. Ksiądz proboszcz odprawił Msze św. za pielgrzymów i parafię. Wszyscy obecni na Eucharystii o godzinie 11.00 zostali przez ojców Franciszkanów namaszczeni olejkiem radości. Po posiłku cała pisarzowska grupa odśpiewała pierwszą w tym roku majówkę w parku klasztornym przed figurą Matki Bożej.


Spotkanie Młodzieży Dekanatu Wilamowickiego

15 kwietnia o godzinie 19.00 wspólną Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem rozpoczęliśmy Spotkanie Młodzieży Dekanatu Wilamowickiego. Prosiliśmy o owocne przygotowanie ale i przeżycie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie tego roku. Na spotkanie został zaproszony Łukasz Golec lider zespołu Golec uOrkiestra, który od zeszłego roku pełni funkcję Ambasadora ŚDM. Spotkanie miało na celu zachęcenia młodzieży do wzięcia udziału w lipcowych wydarzeniach w Krakowie. Pan Łukasz podzielił się z młodzieżą swoim doświadczeniem wiary i ukazał ja jako wielki skarb, który pielęgnuje każdego dnia.


Turniej Służby Liturgicznej Dekanatu Wilamowickiego w Halowej Piłce Nożnej

W dniu 9 kwietnia 2016 roku o godzinie 9:00 na hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Służby Liturgicznej Dekanatu Wilamowickiego. W Turnieju wzięło udział 6 drużyny z parafii: Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, św. Marcina w Pisarzowicach, Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi oraz Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach. Zwycięzcami turnieju w kategorii Gimnazjum została drużyna z Wilamowic, a w kategorii Szkoły Podstawowej reprezentacja naszej parafii.


Świąteczne Życzenia

Wszystkim Parafianom życzymy radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bogu Miłosiernemu powierzajcie wszystkie Wasze sprawy i w Nim odnajdujcie źródło nadziei i miłości.

Duszpasterze PisarzowicTriduum Paschalne w Pisarzowicach

 • Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek sięgamy do samego źródła, z którego wywodzi się Msza Święta – do Ostatniej Wieczerzy. Właśnie wówczas Jezus Chrystus, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której miał być wydany, ustanowił Sakrament Ciała i Krwi Swojej.
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).


 • Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku

Wieczór Wielkiego Piątku to uobecnienie odkupieńczej śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. W dniu męki Pana, grzech i śmierć zostały pokonane na krzyżu. Grzech został zwyciężony u samych korzeni, raz na zawsze, i nic nie zdoła oddzielić nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego również dzisiaj, rozważając otchłań męki i osamotnienia naszego Zbawiciela, możemy korzystać z owoców Jego śmierci – zwycięstwa, i spotkać Go w słowie Bożym i Komunii świętej.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 44-46).


 • Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna stanowi centralny moment celebracji naszej wiary. W ten dzień bowiem dopełnia się wszystko to, co rozważaliśmy i przeżywaliśmy w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do święta Zmartwychwstania koncentrowało się wokół czuwania na modlitwach, śpiewach i słuchaniu Słowa Bożego. Pierwsi chrześcijanie rozumieli dobrze, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana, nie przebrzmiały bowiem jeszcze w ich uszach słowa Jezusa: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie”. Dlatego obchodząc i wspominając pierwsze przyjście Jezusa, zakończone śmiercią i zmartwychwstaniem, wierzący wyczekiwali jednocześnie Jego powtórnego przyjścia, które im zapowiedział. Głosili Jego Śmierć, wyznawali Jego Zmartwychwstanie, oczekując, aż przyjdzie w chwale.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa (Łk 24, 1-3).


Niedziela Palmowa

Od 1986 roku zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. W tym dniu we wszystkich kościołach w Polsce święci się tradycyjne, wielkanocne palmy. Niedziela Palmowa jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu, która rozpoczyna Wielki Tydzień – najważniejszy czas w roku dla chrześcijan. Na Mszy św. o godzinie 11.30 ksiądz proboszcz poświecił palmy, które zostały przyniesione przez dzieci, młodzież i dorosłych.


Droga Krzyżowa z Miłosierdziem

W podniosłej atmosferze zbliżających się świąt wielkanocnych, mieszkańcy Pisarzowic uczestniczyli w drodze krzyżowej, która rozpoczęła się pierwszą stacją pod Kościołem parafialny, a następnie udali się na pobliskie ulice naszej miejscowości. Wspólna modlitwa pozwoliła mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Tygodnia, a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do świąt. Tematem tegorocznej Drogi Krzyżowej była Tajemnica Bożego miłosierdzia.


11 lutego: Światowy Dzień Chorego

Od 13 maja 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: „Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc.
W tym dniu w naszym kościele parafialnym o godz. 15.00 została odprawiona Eucharystia w intencji chorych i seniorów naszej parafii. Po Mszy św. Młodzież ze szkolnego koła wolontariatu przy Gimnazjum w Pisarzowicach wystawiła przedstawienie pt. Oskar i Pani Róża na podstawie książki Érica-Emmanuela Schmitta pod tym samym tytułem. Na zakończenie wszyscy obecni spotkali się wspólnie w salce, była kawa, herbata, ciastko ale i okazja do wspólnych rozmów. Dziękujemy wszystkim którzy przygotowali obchody tego dnia w naszej Parafii.


Peregrynacja Znaków Miłosierdzia Bożego

31 stycznia do naszej parafii zawitały Znaki Bożego Miłosierdzia. Obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie Apostołów Miłosierdzia uroczyście powitali członkowie naszej wspólnoty parafialnej z biskupem Piotrem Gregerem i proboszczem ks. Januszem Gackiem. O godzinie 17.00 samochód kaplica podjechał pod nasz kościół, Znaki Miłosierdzia Bożego zostały wniesione do świątyni i rozpoczęła się uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie peregrynacji, podczas której Ks. biskup udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży II i III klasy Gimnazjum. O 21.00 przy ołtarzu zebrali się Księża rodacy i byli duszpasterze naszej parafii aby wspólnie przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego modlić się o powołania do służby Bożej, zwłaszcza z pisarzowskiej wspólnoty. Czuwanie trwało przez całą noc aż do godzin popołudniowych w poniedziałek. O 15.00 w godzinie miłosierdzia została odmówiona koronka i później odprawiona Msza św. na zakończenie Nawiedzenia Znaków Miłosierdzia Bożego, po czym zostały One przewiezione do sióstr zmartwychwstanek do Kęt.


Rekolekcje z Miłosierdziem

W dniach od 28 do 31 stycznia w naszej parafii przeżywaliśmy święty czas rekolekcji poprzez który przygotowywaliśmy się do Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego w obrazie JEZU UFAM TOBIE oraz relikwii apostołów miłosierdzia św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Rekolekcje prowadził Ks. Sebastian Rucki wraz wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa. Opierając się na przypowieści o Synu Marnotrawnym i obrazie Rembrandta Powrót syna marnotrawnego, rekolekcjonista zwracał uwagę jak wielkie jest miłosierdzie Boże i jak bardzo jest bliskie każdemu człowiekowi, co potwierdzały świadectwa osób należących do wspólnoty. W sobotę podczas sakramentu spowiedzi wielu doświadczyło tego wielkiego Miłosierdzia co był ważnym elementem do przeżycia uroczystości peregrynacji.


VII Koncert Kolęd

W niedzielę 17 stycznia mogliśmy wysłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu Diakonii Muzycznej z Pisarzowic, Zespołu Włóczykije oraz Zespołu Bi Bi Singers.
Artyści zabrali nas w zaczarowany świat świątecznych melodii, polskich i zagranicznych; oprócz tradycyjnych i znanych wszystkim kolęd wykonali również pastorałki i zimowe piosenki. Dziękujemy im za piękny śpiew.


VI Diecezialny Przegląd, Chórów, Scholi i Zespołów

3 stycznia w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach odbył się już VI Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów „ Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Przegląd organizuje Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Związek Chórów i orkiestr – oddział w Bielsku-Białej i Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Natomiast patronat tego wydarzenia został objęty przez Księdza Biskupa Romana Pindla. W przeglądzie wzięło udział 15 grup, a w śród nich nasza Diakonia Muzyczna , która była najliczniejszą grupą, bo aż 50 osobowa.


Podobne wpisy