Kanoniczna wizytacja parafii

Pisarzowice, 12.11.2023

Ekscelencjo! Dostojny Księże Biskupie Romanie, Ordynariuszu naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Od ostatniej kanonicznej wizytacji parafii św. Marcina w Pisarzowicach minęło 7 lat, zalecenia duszpasterskie, liturgiczne i ekonomiczne zostały wprowadzone.

W czasie tych siedmiu lat przeżyliśmy trudny czas pandemii, ograniczenia dotknęły nas już w czasie misji parafialnych, w marcu 2020 roku. Zdołaliśmy wtedy jeszcze poświęcić naszą parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Kiedy kończył się ten trudny czas, Księża Sercanie przeprowadzili odnowę misji – ofiarując Niepokalanemu Sercu Maryi pisarzowicką parafię. Wydarzenia te miały wpływ na naszą duchową siłę w tym czasie próby. 

W parafii działają wspólnoty modlitewne:  Grupy Różańcowe. Apostolstwo Dobrej Śmierci, Radio Maryja.

Szczególną grupą jest Apostolstwo Margaretka, osoby należące do tej wspólnoty wzięły pod opiekę duchową ponad 50 kapłanów. 

Jest grupa modlitewna Niepokalanego Serca Maryi zbierająca się na nabożeństwie    w Pierwsze  Soboty Miesiąca. 

Przez cały Rok Liturgiczny zbieramy się w tym kościele na Mszach świętych i nabożeństwach;

– w Adwencie, codziennie śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, dorośli uczestniczą w Roratach rano, dzieci  przychodzą wieczorem,

– w Wielkim Poście, zbiera się grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego, w każdy piątek 

o 15.00 godz. uczestniczy we Mszy świętej, odmawia Koronkę do Bożego Miłosierdzia, trwa na adoracji i odprawia  nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 

– przed Wielkim Tygodniem odprawiamy ulicami Pisarzowic, przy udziale miejscowych organizacji, nabożeństwo Drogi Krzyżowej,

 –  maju i październiku nasz kościół zapełnia się na nabożeństwach majowych i różańcowych, 

Szczególnie cenimy sobie te osoby, które są codziennie na Mszy Świętej, jest ich około 50.

   Charakterystyczną cechą tej parafii jest troska modlitewna o zmarłych – 

w każdą niedzielę odczytywane są wypominki, zamawiane są liczne Msze święte intencji zmarłych, szczególnie na pogrzebach. Pamięć o zmarłych wyraża się także w zadbanych grobach na naszym cmentarzu.

      Drugą cechą tej parafii jest spontaniczna, jak u Świętego Patrona Marcina, pomoc potrzebującym. Na ogłaszane przez Caritas Polska zbiórki pomocy ofiarom wojen 

czy kataklizmów, odpowiadamy wysoką ofiarnością. Wspieramy działalność miejscowej fundacji Krzyż Dziecka oraz misjonarzy w akcji świętego Krzysztofa.

Parafialne Koło Caritas służy pomocą w doraźnych potrzebach. Organizuje Dni Chorych w Wielkim Poście oraz przed odpustem Matki Bożej Szkaplerznej.W czasie tego lipcowego odpustu prowadzimy zapisy do Szkaplerza Świętego.

   W 50 rocznicę poświęcenia naszego kościoła,  muszę wobec Ekscelencji  podziękować moim parafianom za ich niezwykłą ofiarność i  troskę o tę piękną świątynię. W ciągu ostatnich 5 lat, nastąpiła wymiana posadzki w kościele, zastosowano nowy projekt prezbiterium, odmalowano ściany świątyni zachowując pierwotny wygląd, odremontowano zewnętrzne ściany kościoła wraz z wieżą. W tym roku odremontowano schody kościoła i wymieniono kostkę brukową.

Piękne dzieła, choć należy bardziej dbać o sprawy duchowe tej wspólnoty. Cieszymy się z obecności dzieci i młodzieży przy ołtarzu, Ministrantów, Lektorów, Oazy Dzieci Bożych. Organizowane są dla dzieci Wakacje z Bogiem, podczas których jest wypoczynek i wspólna modlitwa.   Do pogłębienia wiedzy religijnej zapraszamy w piątki na Krąg Biblijny, trudności małżeńskie i rodzinne można rozwiązywać w działającej Poradni Rodzinnej. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez parafię pielgrzymki: coroczna do Częstochowy, ale także były do Ziemi Świętej, Fatimy, Rzymu. 

     Cieszymy się z rozrostu Pisarzowic, ciągle przybywa  nowych mieszkańców, wielu spośród nich odnajduje drogę do kościoła i zajmują w nim stałe miejsce.

    Jest wielu parafian na których zawsze mogę liczyć w prowadzeniu parafii, szczególnie sprawdzają się Rady Parafialne, duszpasterska i ekonomiczna, są moimi doradcami, ale i pełnią funkcje pomocniczą w parafii.

    Staram się o dobre relacje z Urzędem Gminy w Wilamowicach, z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, z Kołem Gospodyń Wiejskich. Panu Burmistrzowi, Sołtysowi, Prezesom wymienionych instytucji  jestem bardzo wdzięczny za wszelką pomoc, zapewniam ich o swojej życzliwości.

   Na końcu pragnę podziękować Ekscelencji za posyłanych do pracy duszpasterskiej 

w Pisarzowicach kapłanów, dziękujemy Biskupowi za piękne audycje biblijne. Życzymy zdrowia i sił w pasterskiej posłudze, codzienna modlitwa diecezjan na Mszy świętej jest zapewne ogromnym wsparciem duchowym dla naszego Pasterza. 

Szczęść Boże !

Podobne wpisy