Archiwum 2009

Nowa stara plebania

Od września tego roku maluchy z Pisarzowic mogą uczestniczyć w przedszkolnych zajęciach wyremontowanym budynku starej plebanii, należącym do tutejszej parafii św. Marcina. Dzięki pomocy parafian i zaangażowaniu proboszcza ks. kan. Janusza Gacka, przedszkole, którego główna siedziba sąsiaduje ze starą plebanią, mogło przyjąć dwie grupy dzieci więcej. Podczas uroczystości odpustowych 11 listopada dziekan wilamowicki ks. prałat Michał Boguta poświęcił odnowiony budynek, w którym – na piętrze – znajdują się także mieszkania dla księży. Uroczystość była też okazją do świętowania Dnia Niepodległości oraz Roku Kapłańskiego, w dekanacie. Na odpustową Sumę przybyli księża z okolicznych parafii. Homilię o polskim patriotyzmie wygłosił ks. Jacek Markiel, pochodzący z Wilamowic, a obecnie pracujący w Wołkowysku na Białorusi.

(Urszula Rogulska, G.N.47/09)Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości. Kliknij na miniaturkę zdjęcia, aby uzyskać powiększenie.


Jak paciorki rożańca – Golgota Beskidów


W pierwszą sobotę października 2009 r. parafianie z Pisarzowic pielgrzymowali (w grupie 50. osób) z ks. Proboszczem Januszem Gackiem po Ziemi Żywieckiej, do miejsc przez Boga wybranych, a przez modlitwę i pracę pobożnych górali, uświęconych.
Z pieśnią maryjną i modlitwą różańcową rozpoczęliśmy naszą peregrynację od kościoła parafialnego w Radziechowach. Spotkaliśmy się tam z ks. Proboszczem Ryszardem Kubasikiem, który przedstawił nam okoliczności powstania Krzyża Jubileuszowego na Matysce i Drogi Krzyżowej prowadzącej do niego, poświęconej 12 września 2009 r., przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego.
Po zwiedzeniu pięknej świątyni i jej otoczenia, budowanej, rozbudowywanej i upiększanej od XVII w., udaliśmy się na Drogę Krzyżową, którą prowadził nasz ks. Proboszcz z udziałem animatorów młodzieżowych (Anety i Bartka).
Chłodny wiatr od Klimczoka i Baraniej Góry, oraz promienie słońca przedzierające się przez chmury i oświetlające barwne, jesienne zbocza gór, stwarzały szczególny klimat i nastrój do modlitwy przy kolejnych stacjach Golgoty Beskidów. Pasyjny charakter tej wędrówki pogłębiała ekspresja rzeźb wykonanych przez artystę Czesława Dźwigają, ich wkomponowana w otoczenie wzgórza porosłego u szczytu kolczastymi krzewami głogu.
Drugą przystanią naszej wędrówki było Sanktuarium M.B. Kazimierzowskiej w Rajczy. Ponad trzy wieki trwa kult Królowej Polski w obrazie podarowanym dla Rajczy przez króla Jana Kazimierza. Tu wierni modlą się do Niej słowami: „Księżyc kładzie się pod stopy Niepokalanej, oświetla jej matczyne ręce podtrzymujące Boskiego Syna i smutne oblicze swej Królowej – Pani nieba i ziemi. A potem wędruje po domach i chatach tutejszej parafii, opowiada jak wielkie rzeczy uczynił Bóg, dając nam Niewiastę zwaną Wspomożeniem wiernych, Uzdrowieniem chorych, Ucieczką grzeszników i Królową Polski.” Przed tym łaskami słynącym obrazem, uczestniczyliśmy w Ofierze Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza w intencji naszych rodzin.
Po wspólnej modlitwie, zapoznaniu się z przeszłością i teraźniejszością tutejszej parafii, udaliśmy się ok. godz. Piętnastej na Godzinę Miłosierdzia do Ciśca, gdzie czekał na nas ks. Władysław Nowobilski, który przybliżył nam okoliczności i dzieje budowy tutejszego kościoła. Poznaliśmy tu niezwykłe Dzieło Boże, które po ludzku było niemożliwe do wykonania, ale tutejszy lud i ich duszpasterz zawierzył ten trud Bożej Opatrzności i św. Maksymilianowi. To, co było zabronione, stało się rzeczywistością dokonaną w ciągu 24. godzin. Kościół broniony dniem i nocą przez blisko pięć lat, rozbudowywany i upiększany przez kilkanaście następnych lat, stał się przykładem zwycięstwa dobra nad złem, wiary nad ateizmem, modlitwy i zawierzenia Bogu, ludziom i św. Maksymilianowi, a zwłaszcza Janowi Pawłowi II (ówczesnemu kard. K. Wojtyle), wyraził ks. Władysław w swoich wspomnieniach, które spisał i wydał w (udostępnionej również nam) broszurce: „On namaścił moje dłonie”.
Jest to żywe świadectwo człowieka wielkiej pokory, niezłomnego kapłana, niestrudzonego budowniczego i pracowitego duszpasterza.
To dzieło, w 1972 r. było możliwe, jak sam podkreślał w rozmowie z nami, tylko dzięki wielkiej ojcowskiej trosce kardynała Karola Wojtyły, który razem z mieszkańcami Ciśca i wikarym z Milówki, walczył o ten kościół wszystkimi dostępnymi sposobami, a najbardziej modlitwą.
W poznanych przez nas kościołach, w czasie tej pielgrzymki, mieliśmy możliwość poznać jak bardzo owocna jest jedność wiernych ze swoimi duszpasterzami. Ile przeciwności i zła można pokonać modlitwą, pracą, ofiarnością i bezgranicznym zawierzeniu Bogu, Matce Najświętszej i orędującym za nami świętym.
To doświadczenie bliskie jest rodzinom z Pisarzowic, które także budowały kościół przed 40. laty, w trudnych i nieprzychylnych temu dziełu czasach.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pielgrzymki.


Pielgrzymka na Jasną Górę


Ósmego października 110. parafian pod kierownictwem ks. proboszcza J. Gacka, odbyło autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Tradycją stało się to coroczne pielgrzymowanie październikowe, którego wiodącą grupą są pisarzowiccy emeryci i renciści z rodzinami.
W drodze do celu pielgrzymki śpiewaliśmy Godzinki i inne pieśni maryjne. Nad pielgrzymkową atmosferą w autokarach czuwał ks. proboszcz (w jednym w drodze na J.G., a w drugim w drodze powrotnej).
Jasna Góra przywitała nas niezwykle piękną pogodą, którą również zostały obdarzone dzieci i młodzież ze szkół im. J. Pawła II, które w tym dniu 25. tysięczną rzeszą opasały wzgórze jasnogórskie. Było nam trochę smutno, że nie było wśród nich delegacji z naszych szkół, choć obie noszą imię polskiego papieża.
O godz. 9.30 dotarliśmy do Częstochowy i udaliśmy się pokłonić M. Bożej Jasnogórskiej. Oddaliśmy hołd Bogu i Maryi, na klęczkach obchodząc ołtarz w Kaplicy. Wielu z naszej grupy na modlitwie trwało aż do godz. 11., do mszy św..
W kaplicy MB Częstochowskiej uczestniczyliśmy we mszy św. , którą w koncelebrze z innymi księżmi, odprawiał ks. proboszcz w intencji nas – pielgrzymów. Ks. J. Gacek odczytał dla zebranych licznie pielgrzymów lekcję mszalną. Miłe dla naszego ucha było usłyszeć znajomy głos, zwłaszcza że wielu z naszej grupy zajmowało miejsca siedzące w drugiej kaplicy i nie mogło śledzić wzrokiem odbywającej się celebry mszy św.
Przed wejściem do kaplicy Cudownego Obrazu było nam dane spotkać, zdążającego na mszę św. z młodzieżą, nuncjusza papieskiego ks. dr J. Kowalczyka. Również o godz. 11.00, na placu przed Szczytem Jasnogórskim odprawiała się msza św. dla Pielgrzymki Szkół im J.P.II.
Po małym relaksie (niektórzy nawet skusili się w tym jesiennym upale na lody), spotkaliśmy się na Wałach Jasnogórskich, by podążyć śladami Chrystusowej Drogi na Golgotę. Przed skupieniem się, by przeżyć jak najlepiej tę niezwykłą Drogę, wymieniliśmy powitania z grupą pielgrzymów z Hecznarowic, którzy wraz ze swoim proboszczem uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy razem z nami, o godz. 11. i pragnęli (po sąsiedzku) z nami przejść i przeżyć Drogę Krzyżową.
Na Wałach, podobnie jak w Bazylice Jasnogórskiej widoczne były prowadzone prace renowacyjne. W tym też celu, na terenie J. Góry rozprowadzano cegiełki. Były one w kształcie chleba. Wielu z nas ustawiło się w kolejce po nie. Przed nami mężczyzna pobierał cały kartonik cegiełek, za dar od jednej ze szkół.
Ta pielgrzymka spinała jakby klamrą tegoroczne wyjazdy na Jasną Górę i do wielu innych miejsc w Polsce, do których chętnie pielgrzymowaliśmy.


Przedszkole na Starej Plebanii

W niedzielę 30 sierpnia tłumy mieszkańców Pisarzowic odwiedzały wyremontowany budynek starej plebanii. Dzięki współpracy parafii św. Marcina i urzędu gminy w Wilamowicach – zaczęły tu funkcjonować nowe oddziały przedszkola publicznego. Przygotowano dwie piękne sale.
Parafia nasza liczy już około 5 tys. mieszkańców, przybywa rodzin z dziećmi. Do nowego przedszkola przyjęto 44 dzieci, dzięki czemu rodzice nie musieli szukać miejsca poza Pisarzowicami.
Budynek starej plebanii powstał w 1850r. Do 1960r. mieszkali w nim proboszczowie. Potem urządzono tu salki katechetyczne. Kiedy w 1965r. spłonął pisarzowicki kościółek służył za kaplicę.
Kapitalny remont rozpoczęliśmy w 2004r., poniesiono koszty w wysokości ok. 600 tys. zł. Wszyscy odczuwamy satysfakcję, gdyż zamieniliśmy ruinę na potrzebne pomieszczenia dla pożytku parafii. 11 listopada w odpust ku czci św. Marcina przewidujemy poświęcenie odnowionego budynku.
Parafia przez najbliższy rok zobowiązana jest do spłacenia długów poniesionych przy remoncie plebanii,. prosimy o finansową pomoc.

Numer konta parafialnego: 04 8120 0003 2001 0026 9452 0001

Ks. Janusz Gacek, proboszcz


VI Parafialna Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy

Osiemdziesięciu dwóch cyklistów uczestniczyło w tegorocznej rowerowej pielgrzymce z Pisarzowice na Jasną Górę. W ciągu dwóch dni pokonali ponad 200 kilometrów. Pątnicy poruszali się w piętnastoosobowych kolumnach, nad bezpieczeństwem których czuwali przeszkoleni przez policję porządkowi ruchu drogowego. Średnio co 15 kilometrów przystawali, by odpocząć, coś przekąsić, pomodlić się i wspólnie rozważyć Dekalog. Słów Boga.. „To były nasze rekolekcje w drodze” – wyjaśnia ks. proboszcz Janusz Gacek. „Tym razem przeżywaliśmy je wraz z Dekalogiem, a do naszych intencji pątniczych dołączaliśmy również element wynagrodzenia za niewierność przykazaniom”.

Rowerowa pielgrzymka z Pisarzowic pojechała na Jasną Górę już po raz szósty. „Mamy z góry ustalony termin: ostatni weekend lipca” – mówi Dorota Nikiel, główny organizator pielgrzymki. Na rowery wsiadają także mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Najmłodsza uczestniczka pielgrzymki miała dziewięć lat, najstarszy uczestnik – siedemdziesiąt trzy. Kolumnę rowerzystów pilotują oznakowane samochody. Pątnikom towarzyszy bagażówka i specjalny wóz serwisowy z ekipą gotową natychmiast usunąć każdą usterkę jednośladu.

Na Jasną Górę pisarzowscy cykliści przybyli 26 lipca w samo południe. Po modlitwie przed Cudownym Obrazem uczestniczyli też we Mszy św. Do domu wrócili autokarem. Rowery pojechały za nimi ciężarówką.

Artykuł z Gościa Niedzielnego nr 31/897
Ks. Jacek M. Pędziwiatr


Podobne wpisy