Dożynki parafialne w Pisarzowicach – 2023r

   Ponad 50 lat w naszej parafii w kościele pw. św.Marcina z Tours obchodzone są dożynki parafialne, które  od ponad 30-lat kontynuuje ks. proboszcz Janusz Gacek. Dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękujemy naszym rolnikom, pszczelarzom, sadownikom, ogrodnikom-ludziom, dzięki którym tegoroczne plony znajdą się na naszych stołach. W dniu 10 września w pisarzowickim kościele odbyły się dożynki, które wspólnie zorganizowały z ks.proboszczem Januszem Gackiem panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”. 

   Tradycyjnie, pieśnią o tematyce dożynkowej zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął dożynki parafialne. Następnie ksiądz proboszcz przywitał zebrany orszak dożynkowy i oddał głos gościowi specjalnemu, który  przybył na nasze Święto Plonów. Gość specjalny Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję żywności, podziękował za bardzo ciężką pracę zwłaszcza rolnikom, którzy niejednokrotnie z przyczyn od siebie niezależnych nie mają wpływu na zebranie obfitych plonów. Poprosił księdza proboszcza o odprawienie dożynkowej Mszy świętej dziękczynnej. Poprosił także o poświęcenie wieńca dożynkowego, chleba, miodu, wina, owoców, kwiatów i ziół,   oraz zboża pod zasiewy.

   Orszak dożynkowy pod ołtarz prowadzili księża i służba liturgiczna. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców szli do ołtarza Starostowie Dożynek – nasi rodzimi rolnicy państwo Alicja i Stanisław Bełchowie . Kwiaty, zioła i zboże pod zasiew niosły dzieci Oliwia i Filip. Sołtys Andrzej Nycz wraz z żoną ofiarowali wino mszalne. Minister Grzegorz Puda w towarzystwie członkini zespołu Darii wręczył nasz pisarzowicki kołacz dożynkowy. Pszczelarze, panowie Jan Handzlik wraz z Jacek Fołta jak co roku ofiarowali złocisty miód. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” Teresa Marciniak, Cecylia Puzoń, Jolanta Mynarska i Barbara Pisanko.

    W dożynkowym orszaku szli także : członek zarządu powiatu Dorota Nikiel, pani dyrektorka przedszkola Grażyna Jurasz, członkowie Z.R.”Pisarzowianki”, radni rady sołeckiej Pisarzowic, dyrektorka M-GOK w Wilamowicach Urszula Kucharska oraz radni rady miejskiej Gminy Wilamowice reprezentujący naszą miejscowość Pisarzowice.

    Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście wikariuszy ks. Andrzeja Kuźmy i ks. Henryka Waszuta.

   W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek w asyście ks. Andrzeja poświęcił: piękny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów przez państwo Renatę i Andrzeja Manda, złociste miody wytworzone przez pszczoły z naszych pisarzowickich pasiek, wino mszalne, kwiaty i zioła, zboże pod zasiew, kołacz dożynkowy, w składzie którego nie mogło oczywiście zabraknąć mąki, masła i sera krowiego oraz symbol dziękczynienia za plony z pól, ogrodów i lasów czym jest wieniec dożynkowy. Symbolizuje on w tym AD 2023 nasz kościół, który obchodził będzie 50-lecie konsekracji. 

    Poświęcone zostały także  symboliczne tegoroczne zbiory, które to stanowiły dekorację ołtarza. W naszej parafii jest taka tradycja, że dekorację ołtarza dożynkowego stanowią prawie każde gatunki owoców i warzyw, które rosną na naszej pisarzowickiej ziemi. Dekoracja ta wykonana została przez Jadwigę i Konrada Kobielus wraz z paniami Anetą Kubiczek, Roksaną Tobiasz.

    Po Mszy świętej  panie Izabela Puzoń i Monika Tobiasz wraz z młodzieżą Witoldem i Filipem   częstowali wychodzących z kościoła chlebem żytnim upieczonym z tegorocznych plonów przez rodzimych piekarzy Renatę i Andrzeja Mandów. 

   Dożynkowy orszak udał się do Gminnego Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach na część artystyczną.. Przewodnicząca KGW – Strażniczki Tradycji pani Cecylia Puzoń przywitała zebranych gości i podziękowała  wszystkim współorganizatorom za  kultywowanie w naszej parafii tej jakże  pięknej dożynkowej tradycji. Całość uświetnił swym występem Z.R.”Pisarzowianki”. 

   Serdeczne podziękowania Zarząd KGW „Strażniczki Tradycji” kieruje do organizatorów i współorganizatorów dożynek parafialnych w Pisarzowicach, a byli to:

 • Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami Andrzejem i Henrykiem
 • Pani Wanda Adamczyk-kościelna  i Arkadiusz Nycz-organista,
 • Rada Sołecka i sołtys Andrzej Nycz,
 • Starostowie dożynek państwo Alicja i Stanisław Bełch,
 • Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji”,
 • Zespół Regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Jakubem Żemła,
 • Pszczelarze Koła „Bartnik” z Pisarzowic,
 • Państwo Donata i Adam Gackowie, którzy to byli  sponsorami całej dekoracji płodów rolnych w kościele,
 • Centrum Ogrodnicze JᴥK Kobielus-JMP Flowers,
 • Państwo Renata i Andrzej Mandowie właściciele piekarni,
 • Państwo Ilona i Stanisław Pudełko,
 • Państwo Halina i Jerzy Zemankowie, Aneta i Tomasz Kubiczkowie, którzy dali zboże na dekorację dożynkową,
 • Inne osoby, które  w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna uroczystość mogła się odbyć.

    Artykuł :  Przewodnicząca KGW ST- Cecylia Puzoń

    Zdjęcia  :   Tomasz Tobiasz 

Podobne wpisy