Wiersze na wrzesień

Cudowna uczta 

Msza święta to uczta nasza,
na którą sam Bóg zaprasza.
Na niej za Boga przyczyną
przemienia w Krew Świętą wino.

Przemienia chleb w Ciało Boże.
I w pokarm dla ludzkich stworzeń.
I w Komunii daje siebie
Jezus Chrystus Pan na niebie.

Zlewa na nas zdroje łask
i uświęca nimi nas.
Więc o Mszy Świętej pamiętaj, 
w dni powszednie oraz w święta.

Posilaj się Bożym Ciałem
w drodze do nieba , przez życie całe.
Bo kto Jezusa Ciało przyjmuje,
ma siły, których potrzebuje.

By dojść do nieba, przed Boży Tron.
A serce jego bije jak dzwon.
A najważniejsze w życia podróży,
żeby na życie wieczne zasłużyć.

Halina Gąsiorek-Gacek

          ***

Wszechmogący Panie Boże!

Nie ma takich słów na świecie,
by wyrazić Twoją wielkość.
Twoją dobroć, Twoją miłość,
Twoją świętość, moc i piękno.

Nie ma taklich nut na świecie,
by wyśpiewać cześć i chwałę
i dziękczynienie za łaski,
którymi darzysz przez życie całe.

Nie ma takich farb na świecie,
by namalować barwy stworzenia,
Blaski i cienie i widoki,
jakie przedstawia wszechświat i ziemia.

Nie ma takich słow na świecie.
I nikomu się nie uda,
by ocenić i docenić
Twoje dzieła oraz cuda.

Halina Gasiorek-Gacek

         ***

Naucz mnie, Jezu!

Naucz mnie Panie kochać, jak Ty.
Naucz mnie Panie śmiać się przez łzy.

Naucz mnie wierzyć w ludzi, jak w Ciebie.
Naucz pomagać im w potrzebie.

Naucz im ufać Panie jak Tobie,
cokolwiek myślę, cokolwiek robię.

Naucz mnie Panie, jak Ty przebaczać.
Nie lekać się i nie rozpaczać.

Naucz mnie Panie i zapominać,
jak Ty o grzechach, krzywdach i winach.

Naucz mnie cierpieć bez skargi zdania.
Bez nuty złości i bez szemrania.

Halina Gąsiorek-Gacek


Podobne wpisy