Archiwum 2013

Boże Narodzenie

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski


Świąteczne ŻyczeniaDrodzy Parafianie.


Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są okazją, aby przybyć do Waszych domów z dobrym słowem i życzeniem, abyście umieli przyjąć narodzonego z Maryi Panny Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i dawcę Pokoju. Umiejcie dostrzegać Go we wszystkich potrzebujących i z radością wychodźcie naprzeciw ich potrzebom.
Tegorocznemu kolędowaniu niech towarzyszy nam myśl o błogosławionym Janie Pawle II, któremu zawsze bliskie były polskie kolędy i tradycje bożonarodzeniowe. Prośmy dobrego Boga, aby pozwolił nam wszystkim doczekać szczęśliwie dnia kanonizacji papieża – Polaka i cieszyć się Jego wstawiennictwem w Niebie.

DuszpasterzeIdziemy uBogą drogą

Każdego dnia adwentu dzieci z naszej parafii zmierzały do kościoła, gdzie brały udział w nabożeństwach roratnich. Na koniec rorat papież Franciszek napisał list do uczestników rorat. „Każdego dnia wspominaliście świętego, który opiekował się biednymi. Nie tylko poznaliście ich piękne życie, ale poszliście też ich śladami. Codziennie przynosiliście do kościoła drobne pieniądze przeznaczone na pomoc chorym i biednym dzieciom. Powstanie z nich ogromne dobro. Bogu niech będą dzięki za Wasze dobre serce!” – napisał Franciszek w swoim liście. Papież poprosił także uczestników rorat o modlitwę w jego intencji. „Chodząc na Roraty, dobrze przygotowaliście się na Boże Narodzenie. Tym bardziej życzę Wam i Waszym rodzinom cudownych Świąt. Na chwałę małego Jezusa śpiewajcie kolędy, dużo rozmawiajcie z rodzicami i rodzeństwem, odwiedźcie chorych i biednych. Nie zapomnijcie też o mnie klęcząc przed żłóbkiem. Pomódlcie się za mnie, żebym dobrze służył Kościołowi” – pisał.


Siostry Norbertanki w Pisarzowicach

W niedzielę, 15 grudnia w naszej parafii gościliśmy siostry zakonne Norbertanki. Przybyły z Imbramowic, koło Olkusza, aby prosić o wsparcie w podejmowanych trudach remontowych ich zakonu. Siostry Norbertanki to siostry o ścisłej klauzurze, ale sytuacja w której się znalazły, wymusiła na nich wyjście z klasztoru i podejmowanie trudu zbierania środków za pomocą kwesty. Jesteśmy wdzięczni za ich posługę w kościele i za modlitwy. Tym wszystkim którzy wsparli siostry składamy serdeczne – Bóg zapłać.


Nowi lektorzy i ministranci

7 grudnia w parafii ńw. Wojciecha w Dankowicach, ksiądz Dziekan Michał Boguta pobłogosławił 34 nowych lektorów z naszego dekanatu. Wńród nich czterech pochodzi z Pisarzowic, są to: Dominik Mas, Wiktor Merta, Robert Murgas i Jan Trembla. Lektorzy mają wykonywać swoją funkcję rzetelnie i dokładnie, gdyż czytają Słowo Boże.
Natomiast 8 grudnia, w Uroczystońć Niepokalanego Poczęcia NMP, do grona Służby Liturgicznej zostali przyłączeni czterej nowi ministranci: Mateusz Biel, Mateusz Kostka, Kacper Kurowski i Kornel Pisula.


Wyjazd na uroczystości kanonizacyjne bł. Jana Pawła II

Podobnie jak przed beatyfikacją, tak również i teraz nasza parafia organizuje wyjazd pielgrzymkowy na uroczystości kanonizacyjne do Rzymu. Koszt wyjazdu na 7 dni to 1400 zł. W planie: udział w uroczystościach kanonizacyjnych, zwiedzanie Rzymu, Monte Cassino, Asyż oraz Wenecja (cały plan poniżej). Termin zapisów do 8 grudnia. Na pierwszym spotkaniu w połowie grudnia wpłacamy pierwsza ratę w wysokości 400zł.


Nowy Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel, 55-letni rektor Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Tadeusza Rakoczego, który w związku z ukończeniem 75. roku życia odchodzi na emeryturę.
Biskup nominat Roman Pindel urodził się w 1958 roku. Po maturze wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. 22 maja 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej. Po trzech latach pracy w charakterze wikariusza został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 roku uzyskał doktorat, habilitował się w roku 2001, zaś tytuł profesora otrzymał w roku 2005. Ks. prof. dr hab. Roman Pindel kieruje Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem 20 książek i ponad 70 artykułów naukowych z zakresu biblistyki oraz licznych publikacji popularnonaukowych, a także różnych sesji formacyjnych.
W latach 2004-2011 pełnił funkcję ojca duchownego, a od 2011 r. – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Rok temu został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce.


Wymiana posadzki w prezbiterium

W naszym kościele w dniach 12-15 listopada trwały prace przy wymianie posadzki w prezbiterium. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI z Kluszkowiec.


Odpust parafialny ku czci św. Marcina

11 listopada w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Marcina, głównego patrona parafii. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. Kazimierz Kulpa, a kazanie wygłosił ks. Roman Sala. Z okazji święta Niepodległości, Mszę świętą poprzedziły teksty i pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach.


Rocznica poświęcenia kościoła

„Możemy modlić się wszędzie, ale kościół jest mieszkaniem Jezusa eucharystycznego i naszej wspólnoty. W kościele doświadczamy tego, że wiara nie jest naszym prywatnym przeżyciem”. (Ks. Jan Twardowski)
10 listopada 1973 r. to dzień szczególny w historii naszej parafii. Jest to data poświęcenia naszej świątyni, czyli oddania jej samemu Bogu. Konsekracji dokonał Ks. Kardynał Karol Wojtyła. W tym roku obchodzimy 40 rocznicę. Podczas każdej Mszy św. tego dnia wyśpiewywaliśmy hymn Te Deum, dziękując Bogu za ten wielki dar pięknej i widzialnej świątyni. Równocześnie jednak pamiętaliśmy o modlitwie za ten Kościół duchowy, który tworzymy my wszyscy zespojeni Chrystusem.


Pogrzeb śp. Ks. prał. Jana Fudali

9 listopada odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Ks. prał. Jana Fudali, który przez 29 lat duszpasterzował w pobliskiej nam parafii – Hecznarowice. Msze św. pogrzebową celebrował ks. bp Tadeusz Rakoczy, wraz z ks. bp Janem Zającem, ks. bp Piotrem Gregerem i około 70 księżmi diecezji bielsko-żywieckiej oraz archidiecezji krakowskiej. W homilii dziekan dekanatu wilamowickiego ks. prał. Michał Boguta podkreślił, że śp. ks. Jan Fudala odszedł z tej ziemi „z naręczem dobrych uczynków”. Mówił również: „Pragnę wyrazić wdzięczność, że był nie tylko sąsiadem, ale i wspaniałym przyjacielem. Tak często spotykaliśmy się, podróżowaliśmy, odmawiając Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będzie mi cię bardzo brakować! A ty mówisz: do zobaczenia”. Po Eucharystii wierni odprowadzili trumnę z ciałem kapłana na pobliski cmentarz, gdzie złożono ją w grobowcu proboszczów tejże parafii. Śp. ks. Jan Fudala przez ostatni rok wielokrotnie przyjeżdżał do naszej parafii z posługą sakramentu pokuty na pierwsze piątki, głosił Słowo Boże, a w lipcu ciesząc się swoim jubileuszem 50–lecia kapłaństwa przewodniczył sumie odpustowej ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.


Droga Krzyżowa na terenie obozu koncentracyjnego KL Auschwitz II-Birkenau

3 listopada odbyła się tradycyjnej Droga Krzyżowa na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz II-Birkenau w Oświęcimiu-Brzezince. Wzięło w niej udział ok. 2 tys. ludzi, którzy w strumieniach deszczu przeszli trasę, całego obozu. Podczas wędrówki zatrzymywano się min. przy Bramie Śmierci, rampie obozowej, pośród baraków, ruin krematoriów, budynku Sauny, gdzie odbywało się przyjmowanie więźniów do obozu, budynku komendantury obozu i Międzynarodowym Pomniku Ofiar Faszyzmu. Modlitwa w tym miejscu jest obowiązkiem wobec prawdy, tych, którzy tu cierpieli, oraz Boga.


Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem dziękczynienia Bogu za niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba. To również dzień szczególnej modlitwy za ich wstawiennictwem. W Uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy nie tylko świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze jako święci czy błogosławieni, ale także tych wszystkich, którzy przez swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani. Kościół pragnie uczcić ich pamięć. Natomiast wiernym chce dać przykład do naśladowania, aby podążając ich śladem wzrastali w wierze.
2 listopada wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. Obecnie w Dzień Zaduszny, choć częściej w Dzień Wszystkich Świętych, odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach i uczestniczymy w mszach za zmarłych, oraz procesjach na cmentarzu.


Zdjęcia z „lotu ptaka”

Zdjęcia z „lotu ptaka” wykonane przez pana Grzegorza Walewskiego.


Projekt architektury wnętrz prezbiterium kościoła w PisarzowicachParafialna pielgrzymka na Jasną Górę

8 października do Częstochowy pielgrzymowało z naszej parafii 160 osób. Jeden autokar z klubu seniora z p. Moniką Mleczko. Dwa autokary zapisanych w parafii z p. Organistą i Księdzem Proboszczem. Na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00 była sprawowana Msza św za pielgrzymów. O. Zachariasz odprawił za ś.p. Helenę Mleczko, mamę p. Moniki. O godz. 14.00 rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową, poprzedziło je radosne spotkanie z O. Zachariaszem, który cieszył się widokiem tak licznie przybyłych pielgrzymów z Pisarzowic. Pogodny dzień skupienia zakończyliśmy nabożeństwem różańcowym o godz. 16.00. Na 19.00 wróciliśmy do naszych domów podziwiając piękny zachód słońca i poświatę księżyca na zachodniej stronie nieba.

Ks. Janusz Gacek


Pielgrzymka rowerowa do Wadowic

Dnia 28 września z naszej parafii udała się pielgrzymka rowerowa do Wadowic, wzięło w niej udział 46 uczestników oraz osoby pełniące funkcje porządkowych i organizacyjne pielgrzymkę. O godzinie 12 w wadowickiej bazylice ksiądz proboszcz odprawił Mszę św. w podzięce za dar bł. Jana Pawła II a szczególnie za konsekracje naszego kościoła w 40 rocznicę tego wydarzenia. Pielgrzymka jest zachętą dla wszystkich parafian, abyśmy dobrze przygotowali się do kanonizacji Jana Pawła II.


Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii

W sobotę 21.10.2013 roku odbyła się pielgrzymka rodzin diecezji Bielsko – Żywieckiej do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z naszej parafii wzięło w niej udział 21 osób które wyruszyły autokarem razem z pielgrzymami z Hecznarowic (16 osób) i Kaniowa (7 osób). W Kalwarii o godz. 10.00 rozpoczęła się Droga krzyżowa, prowadzona przez Ks. Franciszka Płonkę, diecezjalnego duszpasterza rodzin. Rozważania poszczególnych stacji nawiązywały do aktualnych spraw, z którymi borykają się rodziny w naszej ojczyźnie. O godz.12.00. w bazylice kalwaryjskiej rozpoczęła się Msza Św., odprawiana przez kilkudziesięciu kapłanów naszej diecezji, której przewodniczył Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy, który też w kazaniu nawiązał do tematyki rodzinnej. Pielgrzymkę zakończył piknik rodzinny na dziedzińcu klasztoru kalwaryjskiego.

Ks. Adam Łomozik


Wycieczka do Chorzowa

Ministranci i lektorzy, młodzież z Grup Apostolskich oraz dzieci ze Scholii wzięły udział w wycieczce do Chorzowa, która została zorganizowana przez naszą parafię. Najpierw wszyscy udaliśmy się do śląskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie można było zobaczyć wiele gatunków zwierząt, począwszy od tych domowych, a wreszcie te drapieżne i egzotyczne. Po wyjściu z ZOO przeszliśmy do drugiej części wycieczki, jaką było Wesołe Miasteczko. Tam czekały na nas różnego rodzaju atrakcje – Rollercoaster, karuzele, Tunel strachu, Pokój luster i wiele innych.


Wędrówka do Szczyrkowskiej Matki

W dniu 14.09.2013 r. wyruszyliśmy na kolejną, już czwartą Wędrówkę Górską Śladami Karola Wojtyły, tym razem w Beskid Śląski. Wzięły w niej udział 43 osoby w tym ośmioro dzieci. Wędrowaliśmy szlakiem, który w lipcu 1954 r. przemierzał ks. Karol Wojtyła wraz ze swymi przyjaciółmi.
W piątek przed wyjazdem prognoza we wszystkich mediach wskazywała, że w sobotę cały dzień będzie deszczowy i tak zaczął się sobotni poranek. Po zajęciu miejsc w autobusie okazało się, że są jeszcze wolne miejsca. Pan kierowca potwierdził, że autobus nie jest większy, jest taki jak był zamówiony. Przeczytana lista obecności potwierdziła to, brakowało kilku osób. Wszyscy uczestnicy byli przygotowani do wędrówki. Kurtki przeciwdeszczowe, peleryny oraz parasole były w pogotowiu. Przydały się gdy wysiedliśmy z autobusu na parkingu pod Dębowcem. Wyruszyliśmy na Polanę Dębowiec, gdzie przystanęliśmy przy nowo wybudowanej kaplicy pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Stąd wyruszyliśmy do schroniska na Szyndzielni i już po chwili przestało padać. Przy pierwszym odpoczynku, ekwipunek przeciwdeszczowy był zbędny. Po dotarciu do schroniska niebo zrobiło się niebieskie, słoneczko grzało, że można było się opalać. Po odpoczynku wyruszyliśmy przez szczyt Szyndzielni 1028 mnpm na Klimczok 1117 mnpm, skąd roztaczają się widoki na Beskid Śląski i Żywiecki. Niestety niebo spowiło się chmurami, ze szczytu nie było widać nawet pobliskiego schroniska Klimczok. Po dojściu do niego, zrobiliśmy sobie prawie godzinny odpoczynek. Jeszcze godzina marszu dzieliła nas do Sanktuarium Matki Boskiej w Szczyrku na Górce, w czasie którego nagle chmury odsłoniły górskie szczyty. Ukazał się piękny widok na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne 1257 mnpm, później na resztę pasma oraz Beskid Żywiecki i Mały. Wtedy wybiła godzina 12.00. Patrząc na górski krajobraz odmówiliśmy Anioł Pański. Po dotarciu do Sanktuarium Królowej Polski Pani Beskidu Śląskiego uklęknęliśmy i odmówiliśmy różaniec przed Cudownym Obrazem Czarnej Pani. Tak nazwały Szczyrkowską Matkę Bożą trzy dziewczynki Julianna i dwie Marianny. Matka Boska rozmawiała z nimi ukazując się na konarze buka, który przechowywany jest w kapliczce koło kościoła do dziś. Znajduje się tu także Grota Niepokalanej i cudowne źródełko, które wytrysnęło na prośbę dziewczynek. Przed Mszą św. salezjanin ks. Piotr Wala przedstawił nam historię objawień i współczesne czasy sanktuarium. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Janusz Gacek w intencji naszych próśb skierowanych do Szczyrkowskiej Wspomożycielki. Sobota była świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, po Mszy św. każdy z nas ucałował relikwie Krzyża Świętego znajdujące się w sanktuarium. Następnie udaliśmy się na ognisko z pieczeniem kiełbasy przy Salezjańskim Domu Młodzieży. Gdzie zjedliśmy smaczny posiłek, odbyły się żartobliwe rozmowy oraz konkurs wiedzy dla dzieci o bł. Janie Pawle II i Beskidzie Śląskim. Nagrodami były albumy o Janie Pawle II i książki krajoznawcze. Następnie zeszliśmy do centrum Szczyrku do drewnianego kościoła z 1800 r., Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Historię tej świątyni opowiedział nam kleryk Kamil ze Szczyrku. Stąd udaliśmy się prosto do autobusu czekającego na nas na parkingu pod skoczniami narciarskimi na Skalitem i powróciliśmy do Pisarzowic.
Dziękuję ks. proboszczowi Januszowi Gackowi za pomoc w organizacji tej górskiej pielgrzymki a także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu posiłku oraz w rozpaleniu ogniska z mokrego drewna. Dziękuję również za pomoc w liczeniu punktów w konkursie wiedzy oraz wszystkim uczestnikom że nie przestraszyli się złych prognoz pogodowych i bez względu na warunki atmosferyczne chcą wędrować górskimi śladami Największego Polaka Jana Pawła II.
Serdeczne podziękowania od Karolinki Cieślak dla panów, którzy podarowali jej znalezione przez siebie grzyby – jajecznica była wspaniała.

Bogdan Pudełko

NASZA GAŹDZINA 

W górskiej kaplicy mieszkała Matka, Matce na rękach spoczywał syn. 
Przed laty była drewniana chatka z wiekiem się zmienił obrazek ten. 

Kościół jak zamek zrobiony w kamieniu, schronisko dla tych co przeszli szlak. 
Żeby odpocząć tu mogli w cieniu, starego buka - pozostał ślad. 

W tych murach znajdą swe ukojenie i zaspokoją wewnętrzny głód. 
Woda z Źródełka zgasi pragnienie, cudowna woda zimna jak lód. 

Napromienieni odnowy siłą, chwałę zwiastuje ten dzwonu głos. 
Tysiące ludzi tu przychodziło, których z tym szlakiem połączył los. 

Długo w pamięci żyją wspomnienia, spotkania z Matką co mieszka tu. 
Wśród polan lasu mieszka Gaździna, wrosła w tą ziemię tu od lat stu. 

I wrosła w życie nasze tak blisko, jak bliski ziemi jest stary buk. 
Nasza Gaździna ma tu schronisko, byś się na szlaku pokrzepić mógł. 

Spłynęłaś z rosą z niebiańskich pól, żeby zamieszkać z nami wśród gór. 
By piękno widzieć polan i drzew, gdzie szum potoków i ptaków śpiew. 

Chociaż jest tyle przepięknych stron, obrałaś Matko szczyrkowski groń. 
Tutaj na Górce wśród wiejskich chat, jesteś Maryjo już od stu lat 

Tyś w naszym życiu jutrzenki blask i pośredniczką jest Bożych Łask. 
Kiedy zmartwienie gdy ból i noc byśmy przetrwali dajesz nam moc. 

Pod Twą obronę chciej przejąć nas, ty Najjaśniejsza ze wszystkich gwiazd. 
Tobie Lud śpiewa i ptaków chór Wielbiąc Królową Beskidzkich Gór.

Parafialne Dożynki

W dniu 8 września, w kalendarzu liturgicznym wspominamy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, lub Matki Bożej Siewnej. W tym dniu przynosimy do kościoła zboże, aby zostało pobłogosławione przed zasianiem, a w przyszłym roku przyniosło obfity plon. W naszej parafii 8 września obchodziliśmy również Dożynki – Święto Plonów. Panu Bogu dziękowaliśmy za obfitość tegorocznych plonów, ale również prosiliśmy o umiejętne dzielenie się z tymi, którzy są w potrzebie z powodu głodu.


Rozpoczęcie Roku Szkolnego

2 września Mszą świętą rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014. Uczniowie Gimnazjum i Szkoły podstawowej, wraz z rodzicami i nauczycielami modlili się o dobre przeżycie tego czasu. Jest to wyjątkowy rok, gdyż podczas tego roku odbędzie się kanonizacja papieża Jana Pawła II patrona szkół. Życzymy Uczniom i nauczycielom wielu sukcesów i łask Bożych.


X rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę

Tak, to już po raz dziesiąty 18 lipca 2013r. wyruszyła rowerowa pielgrzymka do stóp Pani Jasnogórskiej. Pielgrzymi szlak rozpoczęliśmy Mszą świętą, którą sprawowali : inicjator wszystkich pielgrzymek nasz ksiądz proboszcz Janusz Gacek, proboszcz parafii Stara Wieś: ks. Grzegorz Then, jako że ze starowiejskiej parafii kilkanaście osób udawało się z nami na pielgrzymi szlak. Kazanie wygłosił ks. Józef Walusiak. Ksiądz Jozef na rowerze pokonał trasę do rodzinnej miejscowości Polanka Wielka, obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły mu w tym roku na dalsze pielgrzymowanie. Posługę kapłańską w konfesjonale sprawowali: ksiądz rodak Juliusz Olejak oraz ksiądz prałat Jan Fudala, który też poświęcił różańce oraz krzyże pielgrzymie oraz udzielił nam błogosławieństwa. Po godzinie dziewiątej przy dźwięku naszych kościelnych dzwonów 107 pielgrzymów na rowerach ruszyło w drogę. Podczas naszej pielgrzymki nawiedzaliśmy różne kościoły i sanktuaria. Pierwszym kościołem było sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach, gdzie przyjął nas ksiądz wikariusz przedstawiając jego historię. Następnie były kościoły w Polance Wielkiej oraz w Zatorze, gdzie ksiądz proboszcz ugościł nas posiłkiem, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Pierwszy dzień pielgrzymki zakończyliśmy w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, gdzie odmówiliśmy dziesiątek różańca, a rankiem dnia następnego uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Była to szczególna Msza Święta gdyż po powrocie, 21 lipca w naszej pisarzowickiej parafii przeżywaliśmy odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Każdy pielgrzymi dzień kończyliśmy wspólna modlitwą i Apelem Jasnogórskim. Drugi dzień pielgrzymki prowadził nas przez Ogrodzieniec gdzie nawiedziliśmy Kaplicę Matki Bożej Skałkowej, następnie w ruinach kościoła św. Stanisława przed Żarkami odmówiliśmy kolejną dziesiątkę różańca. W późnych godzinach popołudniowych, jako, że tempo jazdy było dostosowane do uczestników – najmłodsi mieli po 8 i 9, a najstarszy uczestnik 75 lat – dotarliśmy do Leśniowa, sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Noclegu użyczyła nam Pani Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach. Dzieliliśmy nocleg z pielgrzymami z Krakowa Skałki, którzy byli bardzo zdziwieni gdy usłyszeli nasz wieczorny kilkukrotny wspólny śpiew sto lat. Nie mogliśmy tego nie śpiewać ponieważ była to nasza jubileuszowa dziesiąta pielgrzymka. Wszyscy pielgrzymi chcieli wyrazić swoją wdzięczność najpierw inicjatorowi czyli naszemu księdzu proboszczowi Januszowi Gacek, później współorganizatorom czyli pani Dorocie Nikiel prezesowi UKS Sokół. Pamiątkowe statuetki otrzymali też pielgrzymi, którzy na rowerach dziesięć razy podążali do Jasnogórskiej Pani. Cieszy nas, że w tej pielgrzymce brały udział młode osoby, 44 osoby jechały po raz pierwszy. Wszyscy deklarowali udział w następnych pielgrzymkach. Trzeciego dnia dotarliśmy do celu : Sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie. Przed wałami jasnogórskimi, gdy wspólnie uklękliśmy powitał nas ojciec Legan. W godzinach popołudniowych odprawiliśmy na wałach Drogę Krzyżową, by o 18.30 uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Jasnogórskiej Pani. Każdy pielgrzym ze łzami w oczach mógł jej wypowiedzieć : jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, Tyś nasza Matką i Królową. Wszyscy dojechaliśmy szczęśliwie dzięki opiece Matki Bożej oraz dzięki naszym służbom. Trudno poruszać się bezpiecznie po naszych drogach w tak licznej grupie dlatego też byliśmy podzieleni na 7 grup, w każdej grupie był kierownik oraz porządkowi, którzy, odpowiadali za nasze bezpieczeństwo. Jednak największą rolę odgrywali: pilot Pan Marek Tora oraz kierujący ruchem Pan Leszek Kubiczek, Pan Jerzy Kachel, Pan Roman Zasadni z rodzinami. Bez ich zaangażowania, poświęcenia, udostępnienia samochodów bezpieczny przejazd byłby trudny, a wręcz niemożliwy. W większych miastach nasz przejazd eskortowali bardzo uprzejmi policjanci. Dziękujemy zwłaszcza policji z Zatora, Olkusza i Częstochowy. Mamy nadzieję, że w następnych latach znowu nasze parafialne dzwony ogłoszą wyjazd kolejnej pielgrzymki rowerowej do Częstochowy.

Grażyna Jurasz


Odpust parafialny

W niedzielę 21 lipca w naszej parafii obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej. Sumę odpustową odprawił ksiądz prałat Jan Fudala, który w tym roku obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich. Homilię wygłosił ks. Józef Walusiak.


Jubileusz Państwa Jędrzejków


Hala Lipowska

W dniu 01.06.2013 r. odbyła się kolejna, trzecia „Wędrówka Górska Śladami Karola Wojtyły” na Halę Lipowską. Wzięło w niej udział 51 osób. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat a najstarsza osoba 66 lat. Pogoda w tym dniu nie zachęcała do wycieczki w góry, padał drobny deszcz, jednak wyruszyliśmy do Złatnej.
Tutaj przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przywitał nas ks. Józef Gębala proboszcz parafii Ujsoły. W kaplicy w Złatnej ks. proboszcz Janusz Gacek, odprawił Mszę św. przed którą ks. Józef powiedział nam kilka słów o szlakach papieskich, które stąd biegną na Halę Lipowską, Krawców Wierch i Rycerzową. Po Mszy św. przestało padać, wszyscy zdecydowaliśmy, że wyruszamy na szlak. Wędrówkę, rozpoczęliśmy ze Złatnej Huty, szlakiem którym często wędrował ks. Karola Wojtyła. W strugach drobnego deszczu dotarliśmy po niecałych dwóch godzinach na Halę Rysiankę. Tutaj krótki odpoczynek przy schronisku i jeszcze 5 minut marszu do schroniska n Hali Lipowskiej gdzie zrobiliśmy sobie dłuższy odpoczynek na posiłek i ogrzanie się.
W schronisku na Hali Lipowskiej ks. Karol Wojtyła bywał kilkakrotnie, latem oraz zimą, kiedy to przyjeżdżał tutaj na narty. W swoim pokoju odprawiał Mszę św. Na ścianie schroniskowej jadalni, widnieje napis- „W górach chodź zawsze tak aby nie gubić szlaków-Wujek”. To właśnie tutaj słowa te ks. Wojtyła wpisał do pamiętnika jednej z uczestniczek zimowej wyprawy, kiedy to w śnieżycy zgubili szlak, docierając do schroniska już po zmroku.
Teraz czekało nas przejście przez najpiękniejsze hale Beskidu Żywieckiego. Padający deszcz, mgła, sprawiły, że te piękne hale przekształciły się w trudną do przejścia, śliską, błotnistą drogę. W mocno ubłoconych butach i spodniach, jednak bezpiecznie, dotarliśmy na Halę Boraczą. Przestało padać, zza chmur na chwilę przebiło się słońce, krótki odpoczynek przy schronisku i jeszcze chwila marszu do Domu Agroturystycznego państwa Jarco. Wreszcie upragnione ognisko z pieczeniem kiełbasy, na które dołączył do nas ks. Jacek Jaskiernia, proboszcz z Żabnicy. Przed posiłkiem, odbył się konkurs wiedzy o bł. Janie Pawle II i Beskidzie Żywieckim dla dzieci. Wzięło w nim udział 9 osób. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, którymi były książki krajoznawcze i filmy dvd o Janie Pawle II. Wszystkie dzieci otrzymały również po czekoladowym wafelku z okazji Dnia Dziecka. Przy ognisku humor dopisywał każdemu. Spoglądając na ubłocone ubrania wszyscy powtarzali, że tą wędrówkę będą pamiętać długo. Po posileniu się smaczną kiełbaską, wyruszyliśmy do Żabnicy Skałki. Po drodze, wstąpiliśmy jeszcze do góralskiej kaplicy na krótką modlitwę a ks. Jacek przedstawił nam historie kaplicy i kościoła w Żabnicy. Stąd już kilkaset metrów do autobusu i powrót do Pisarzowic.
Zapewne jeszcze w ten dzień, odbyło się w Pisarzowicach wielkie pranie, ubłoconych ubrań i czyszczenie butów. Ks. Karolowi Wojtyle, podczas swoich górskich wędrówek też nie zawsze świeciło słońce, na pewno zdarzało się, że wyglądał tak jak my. Dlatego też będziemy nadal wędrować Jego śladami ubogacając się duchowo odświeżając pamięć o Janie Pawle II.

Bogdan Pudełko


Boże Ciało

W drugi czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego w Kościele katolickim obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, w Polsce nazywane Boże Ciało. Jest to święto ku czci Najświętszego Sakramentu, którego początki sięgają XII w. jako reakcja na kwestionowanie realnej obecności Chrystusa w Eucharystii.
Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta były objawienia błogosławionej Julianny z Cornillon, która miewała widzenia jaśniejącej tarczy z ciemną plamą, co interpretowano jako znak braku w kalendarzu liturgicznym specjalnego dnia poświęconego uczczeniu Najświętszego Sakramentu. Pod wpływem tych objawień biskup Robert ustanowił 1246 takie święto dla diecezji w Leodium, a w 1264 papież Urban IV wprowadził je w całym Kościele.
Obecnie temu świętu towarzyszy procesja ulicami do czterech ołtarzy.


Dziękczynienie dzieci

26 maja dzieci klas drugich wraz z rodzicami udały się na dziękczynną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Tego samego dnia do południa dziękowały również dzieci klas trzecich, które już od roku uczestniczą w pełni w Mszy św. i spotykają się z Panem Jezusem w sakramencie Komunii. Dzieci klas trzecich udały się również w dziękczynną pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej.


Gratulacje!

Składamy gratulacje i uznanie dla niezwykłego wyczynu naszego parafianina, wielkiego sportowca Przemysława Niemca. W tegorocznym Giro d’Italia zajął 6 miejsce wykazując się ogromną odpornością na trudne warunki (śnieżyce) jakie w tym roku panowały na trasie wyścigu. Dziękuję za dobre słowa kierowane pod adresem Pisarzowic, parafii i Księdza Proboszcza. Jesteśmy dumni, że mamy takiego wybitnego sportowca. Życzymy zdrowia, sił i sukcesów na trasach kolejnych wyścigów. Szczęść BoŻe!

Ks. Janusz Gacek proboszcz


Odpust Parafialny

Jak co roku, w drugi Dzień Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii obchodzimy odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Sumę odpustową odprawił Ksiądz prałat Eugeniusz Góra, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Ksiądz Eugeniusz od najmłodszych lat był związany z Parafią w Pisarzowicach o czym wspomniał w kazaniu. Przypomniał on również tragiczne wydarzenie z sierpnia 1965 roku, które dobrze pamięta. Zaznaczył jednak, że mimo spalonej pięknej świątyni, Kościół w Pisarzowicach nie uległ zniszczeniu, ale nadal tętni głęboką pobożnością.


Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

W niedziele Zesłania Ducha Świętego, 20 maja w naszej parafii odbyła się piękna Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. 58 dzieci, które dzień wcześniej przyjęły sakrament Spowiedzi, po raz pierwszy przyjęło do swojego serca Pana Jezusa. Podczas Mszy św. ks. Stanisław Joneczko zwrócił uwagę dzieciom, że w sakramencie Eucharystii Pan Jezus daje nam się za darmo. Podczas popołudniowego nabożeństwa dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i otrzymały pamiątkowy obrazek.


Jubileusz kapłaństwa

„Przed trzydziestu pięciu laty Jego Eminencja Kardynał Karol Wojtyła , przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną udzielił Ci święceń kapłańskich. W ten sposób jesteś kapłanem, który poprzez święcenia został związany na zawsze z błogosławionym Janem Pawłem II. Jesteśmy przekonani, że Ojciec Święty towarzyszy ci dzisiaj duchowo i błogosławi z nieba”.
Tak rozpoczęły się życzenia dla naszego Księdza Proboszcza Janusza Gacka w dniu 15 maja 2013r. Był to dzień szczególnie doniosły w życiu naszej parafii. Dokładnie w tym dniu Ksiądz Proboszcz przeżywał swój piękny Jubileusz – 35-lecia święceń kapłańskich. O godzinie 18.00 rozpoczęła się w naszej parafialnej świątyni uroczysta Msza św. sprawowana przez Księdza Jubilata. Wspólnie z Księdzem Proboszczem Eucharystię sprawowali nasi Księża Wikariusze: Ksiądz Adam, który świętował dwudziestolecie swego kapłaństwa, Ksiądz Ireneusz, który właśnie kończy pierwszy rok swej kapłańskiej posługi. Do wspólnego sprawowania Ofiary Mszy Świętej zaprosiliśmy zaprzyjaźnionego z naszą parafią kapłana: Księdza Prałata dr hab. Roberta Tyrałę. Ksiądz Kanonik święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku, podczas Mszy świętej wygłosił homilię. W imieniu całej parafii, Dostojnym Jubilatom – wszystkim księżom zgromadzonym wokół ołtarza – najlepsze życzenia składali: przedstawiciele Akcji Katolickiej; Chóru Parafialnego, Młodzieży, Ministrantów. We Mszy świętej uczestniczyły Rodziny Kapłanów oraz przedstawiciele organizacji społecznych: Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz parafianie przychodzący do kościoła na codzienną modlitwę. Przed kościołem, po zakończeniu Eucharystii Dostojnym Jubilatom Kapłanom najlepsze życzenia składała Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pisarzowice – wyrazem życzeń była wiązanka pięknych melodii.
Na zakończenie przytoczę tekst życzeń:
Drodzy Kapłani!
My parafianie, powierzamy Bogu następny etap Waszej służby w Kościele. Życzymy pogody ducha i wiele radości każdego dnia, oby uśmiech często gościł na twarzy. W modlitwach prosimy Ducha Świętego, aby ofiarna posługa pasterska stale, a szczególnie w przeżywanym Roku Wiary, przynosiła obfity plon w sercach parafian, w postaci nawrócenia i gotowości prowadzenia się w codziennym życiu Duchowi Jezusa. Niech Maryja, Matka Kościoła oraz święci i błogosławieni świadkowie wiary będą orędownikami przed tronem Ojca w niebie we wszystkich sprawach. Zapewniając o naszej modlitwie, mówimy dziś z głębi serca: Bóg zapłać za wszelkie dobro i Szczęść Boże na dalsze lata pasterskiej posługi w Kościele.

Grażyna Jurasz


Triduum Paschalne w Pisarzowicach

1. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy PańskiejWielki Czwartek to dzień gdzie w każdym kościele zostaje odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której jesteśmy świadkami przemienienia chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa. Podczas Eucharystii wspólnocie parafialnej zostali przedstawieni nowi animatorzy, którzy zostali pobłogosławieni przez biskupa Tadeusza Rakoczego w dopołudniowej Mszy Krzyżma św. oraz nowi lektorzy, pobłogosławieni przez ks. Dziekana 16 marca. Nowi animatorzy to: Kamil Gacek i Sebastian Olma. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy.


2.Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego PiątkuW Wielki Piątek przeżywamy śmierć Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie odprawia się Mszy św. Mimo tego wierni podążają do kościołów aby brać udział w Liturgii Wielko Piątkowej. Rozpoczyna się ona od wyrażenia wdzięczności i czci za dar zbawienia, dlatego kapłan pada na twarz i leży krzyżem, a pozostali wierni klękają. Następnie rozpoczyna się Liturgia Słowa, podczas której odczytana zostaje Męka Pana Jezusa. W modlitwie wiernych wspominamy wszystkich: wierzących i niewierzących, dobrych i złych – Chrystus bowiem umarł za wszystkich bez wyjątku. Potem przez uroczyste wniesienie i odsłonięcie krzyża rozpoczyna się Adoracja Krzyża, a po jej zakończeniu kapłani rozdają Komunię św. Ostatnim elementem Liturgii jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego, gdzie odbywa się adoracja aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.


3. Wielka Sobota – Wigilia PaschalnaWigilia Paschalna rozpoczyna się przed kościołem, gdzie kapłan święci ogień, od którego zapala się paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Następie zapalony paschał zostaje wniesiony do świątyni, a wierni zapalają świece od płomienia paschału, podając sobie nawzajem światło. Po okadzeniu paschału rozpoczyna się śpiew Exsultet – uroczystego Orędzia Wielkanocnego. Podczas Liturgii Słowa rozbrzmiewa radośnie hymn Chwała na wysokości Bogu, oraz Alleluja. Podczas Wigilii Paschalnej zostaje również poświęcona woda chrzcielna i odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Dalej lud zostaje zaproszony do udziału w Uczcie Eucharystycznej. Ceremonię kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, która jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.


Niedziela Palmowa

W szóstą Niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Wspominając to wydarzenie przynosimy do naszych kościołów piękne palmy, które zostają poświęcone.


Droga krzyżowa ulicami Pisarzowic

22 marca mimo mrozu i padającego śniegu odbyła się droga krzyżowa ulicami Pisarzowic. Trasa przebiegała ulicami: św. Marcina, św. Floriana, Szkolną, Pańską i św. Floriana.


Rekolekcje wielkopostne w Pisarzowicach

W dniach od 16 do 21 marca w naszej Parafii odbywały się Rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Roman Sala. Był to czas głębokiej refleksji, spotkania z Miłosiernym Chrystusem w sakramencie Pokuty, ale również wspólnej celebracji przy stole Eucharystycznym.

Ks. Adam Łomozik – Rekolekcje 2013

Do Pisarzowic Ksiądz Roman Sala –
Z Brzeszcz tu przyjechał, więc nie tak z dala.
I rekolekcje głosił wspaniałe,
Do Boga zbliżał serca ospałe.

Powiew techniki i rwące słowa,
Dźwięki tryskają spod strun gitary.
Do dzieci, młodych i do dorosłych
Odejdźcie szybko grzechów koszmary.

Księże Romanie – niech Bóg Cię strzeże,
Kiedy prostujesz ludzkie sumienia.
Obiecujemy kochać Jezusa,
W nas pozostaną dobre pragnienia.


Błogosławieństwo nowych lektorów

W sobotę, 16 marca bieżącego roku w naszym kościele odbyła się uroczysta Eucharystia podczas, której 24 ministrantów z dekanatu wilamowickiego zostali pobłogosławieni na lektorów. Mszy św. przewodniczył ks. Dziekan Michał Boguta. Lektor zostaje powołany do funkcji odczytania lekcji z Pisma świętego, a jego strój to biała alba przewiązana cingulum. Nasza Parafia wzbogaciła się 6 nowymi lektorami. Są to: Bartłomiej Wiewióra, Damian Wnęczak, Filip Migoda, Jacek Honkisz, Jakub Tora i Kamil Kostka.


Koncert kolęd w wykonaniu Gangu Marcela

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Gang Marcela miał miejsce 27 stycznia w kościele parafialnym w Pisarzowicach. Koncert zorganizowali: Fundacja Krzyż Dziecka, Gmina Wilamowice oraz Parafia w Pisarzowicach.


Podobne wpisy