Wiersze Maj

Ave Maryja!!! 

Ave Maryja! Biją dzwony 
na wszystkie cztery świata strony. 
Ave śpiewają Anieli w niebie 
i zachęcają do śpiewu Ciebie. 

*** 

Modlitwa do Majowej Panienki 

Majowa Panienko! 
Najjaśniejsza Pani. 
Chroń nas od złego! 
Módl się za nami! 

Panno Przeczysta, 
grzechem nieskalana, 
wstawiaj się za nami! 
Proś Jezusa Pana! 

Żeby Twój Syn Boży 
spojrzeć na nas raczył, 
pochylił nad nami 
i grzechy wybaczył! 

A my Panienko 
jasniejsza od słońca, 
będziemy Cię chwalić, 
kochać do dni końca. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Wiwat Maj!!! 

W maju tłumy ludzi 
niosą kwiaty, serce 
i oddają cześć 
Majowej Panience. 

Dla Niej kwitną kwiaty 
co rok, całej wiosny 
i dzwoni skowronek 
prosty hymn radosny! 

A wierni Jej ludzie, 
Jej pieśni śpiewają. 
Chodzą na Majówki 
i hołd Jej oddają. 

Dziękują za cuda 
przez Nią uczynione, 
obronę, opiekę 
w życiu doświadczone. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Śliczna jak lilija 

Niewinna i śliczna 
Panna, jak lilija. 
Najpiękniejsza z kwiatów 
Panienka Maryja. 

Jaśniejsza od gwiazd, 
co błyszczą na niebie. 
I nasza ostoja, 
ratunek w potrzebie. 

Uprasza nam łaski 
wszelakie u Boga. 
Czczona i wielbieona 
w prostych polskiech progach. 

A także w kapliczkach 
stojących przy drogach. 
To najbliższa sercu 
Matka Pana Boga. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

***

Podobne wpisy