Bierzmowanie

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. 

W dniu 7 maja Biskup Piotr Greger udzielił młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. Przez prawie rok kandydaci midlili się, spotykali w grupach, przystępowali do sakramentu pokuty I wspólnie oczekiwali na ten, ważny na ich życiowej drodze sakrament. 

Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Podobne wpisy