Archiwum 2012

50-lecie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach

19 października b.r. odbyła się w naszym kościele uroczystość 50-lecia budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. dziekan Michał Boguta, kazanie wygłosił ks. MArek Studenski dyrektor wydziały katechetycznego w Bielsku-Białej. Wśród licznych gości spoza parafii był zauważony ks. Sebastian Rucki. W czasie uroczystości dziękowano Bogu, że po 50 latach w szkole może być prowadzona katechizacja oraz w klasach są krzyże. Szczególną zmianą jest wybór patrona szkoły, dawniej był nim Karol świerczewski, obecnie jest nim Jan Paweł II.

ks. Proboszcz


Parafialna Pielgrzymka na Jasną Górę

Dnia 9 października odbyła się tradycyjna parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. Jak zawsze bardzo liczna (160 osób), pielgrzymi wiele czasu spędzali na modlitwie. O godz. 11.00 uczestniczyli w Mszy świętej przed cudownym obliczem Matki Bożej, o 14.00 odprawili nabożeństwo drogi krzyżowej na wałach sanktuarium, o 16.00 brali udział w nabożeństwie różańcowym. Jak zawsze było krótkie spotkanie z ojcem Zachariaszem Jabłońskim. Pogoda dopisała, a więc wszyscy wrócili do domu pełni zadowolenia i pokoju
Zdjęcia z pielgrzymki wykonał Adam Pieczka.


Wiersze siostry Judyty

MIłE WSPOMNIENIA

Góry, nasze góry, łąki, pola, lasy,
Tu Prymas Wyszyński spędzał swoje wczasy.
Góry wszystkie latem pięknie zielenieją,
Kto tu okiem sięgnie, cieszy się nadzieją.
Kiedyś nasze dusze widząc Boga Chwały
Hymn pełni wdzięczności będą mu śpiewały.
Jałowiec w swej dumie ciągle wznosi głowę,
Bo mile wspomina wczasy Prymasowe.
U podnóża Jałowca nasze Wzgórze leży.
I wiele strumyków do Wisły stąd bieży.
Te małe strumyki z sobą się ścierają
O naszym Prymasie wiele wspomnień mają.
Tylko kamień, ryba zna mowę tę chyba,
Ale, jak to wiecie są milczki na świecie.
Cudne nasze pola, cudne nasze łany,
Tu nasz Ojciec, Prymas, był zawsze kochanym.
Ale te miedze, łąki dobrą pamięć mają,
Biskupa Wojtyłę także wspominają.
A na Watykanie już Jan Paweł II
Wspominał nasze łąki, wspomina to mile,
Gdzie z Ojcem, Prymasem, spędzał wolną chwilę.
Cudne nasze góry, cudny kraj nasz cały,
Szanujmy przyrodę, kochajmy świat cały.


MATKA MOJA

O Matko moja. Najłaskawsza w niebie,
Wszystkie twe dzieci głos wznoszą do Ciebie.
I zawsze można do Ciebie przychodzić
Bez elegancji, w szacie niegodowej.
Usiąść gdzieś w kątku, za matką swą wodzić
W każdej godzinie i nieurzędowej.
Tyś jest cudowna, Tyś jest łaskawa,
Tyś jest przemiła i najbardziej prawa,
Tyś jest szlachetna i najlepsza z Matek.
Matko! Ty czuwaj nad Polską i nad całym światem!

S. Judyta Kaczmarek, CR


Śladami Karola Wojtyły – Jałowiec

W dniu 22.09.2012 r. wyruszyliśmy na II Wędrówkę Górską „śladami Karola Wojtyły” na szczyt Jałowca w Beskidzie żywieckim, w której uczestniczyły 62 osoby. Najmłodsi wędrowcy mieli 4 lata a najstarszy 73. Była to szczególna wędrówka, ponieważ podążaliśmy również śladami ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy dzień jesieni pokazał wszystkie uroki pogody. Na początku trasy zostaliśmy „poświęceni” przez krople deszczu. Po stromym podejściu szczyt Jałowca przywitał nas silnym, zimnym wiatrem. Jednak wspaniałe widoki na ośnieżoną Babią Górę prawie cały Beskid żywiecki, Beskid śląski a nawet szczyty słowackiej Małej Fatry, wynagrodziły nam przeszywające zimno. Szybko wyruszyliśmy na Opaczne do schroniska na gorącą herbatę i kawę. Tuż przed schroniskiem pomiędzy górskimi szczytami ukazał się skrawek ośnieżonych Tatr. W schronisku odpoczynek trwał ponad godzinę. Odbył się tam konkurs wiedzy dla młodzieży o bł. Janie Pawle II, ks. kard. Stefanie Wyszyńskim i Beskidzie żywieckim. Wzięło w nim udział 8 osób. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Były to książki o bł. Janie Pawle II i przewodniki po Polsce oraz „coś” słodkiego. Po odpoczynku wyruszyliśmy do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie Siwcówce. Na skraju lasu przed klasztorem przystanęliśmy przy starym buku pod, którym siadali dwaj przyjaciele: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński w letnie lipcowe dni w latach 1960-1967, kiedy to Prymas Polski, przebywał na wypoczynku u sióstr Zmartwychwstanek . Siadali wówczas w cieniu buka, odmawiali różaniec, rozmawiali z przechodzącymi miejscowymi ludźmi oraz turystami. Tutaj również podejmowali trudne decyzje dotyczące losów Kościoła i Polski. W tym miejscu w 2000 roku miejscowa ludność wystawiła „ Pomnik Wdzięczności ” tym dwóm Wielkim Polakom. Gdy zbliżaliśmy się do klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek z za chmur wyszło słońce. W drewnianej kaplicy klasztornej ks. proboszcz odprawił Mszę św. z kazaniem, po której zwiedziliśmy Izbę Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W pokoju, którym mieszkał, zgromadzono wiele pamiątek po Prymasie Polski. Siostra Judyta Kaczmarek podzieliła się z nami wspomnieniami z pobytu ks. kardynała na Siwcówce. Przedstawiła nam również swoje wiersze, z których jeden pt. „ Miłe wspomnienia” dzielnie recytował ks. proboszcz. Na zakończenie naszej wizyty w klasztorze, siostra Judyta zaprowadziła nas do domu Służebnicy Bożej – Kunegundy Siwiec. Następnie zeszliśmy do głównej drogi gdzie czekał na nas autokar i przy słonecznej pogodzie wróciliśmy do Pisarzowic. Już teraz zapraszam wraz z ks. proboszczem na kolejna wędrówkę górską śladami Karola Wojtyły w przyszłym roku na wiosnę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tej trudnej górskiej pielgrzymki, w którą trzeba włożyć wiele wysiłku, pokonać swoje słabości i uporać się z bólem nóg. Jednak pomimo tych trudności wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie i chęć uczestnictwa w kolejnych wyprawach.

Bogdan Pudełko


Dożynki Parafialne

W niedzielę, 2 września b.r. odbyły się pisarzowskie dożynki. Uroczystości przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich prowadzone przez obecną Prezes p. Cecylię Puzoń. Dożynkowy wieniec wnieśli prezesi p. Bolesław Kubiczek oraz p. Stanisław Tara. Starostami dożynek byli Marcela i Dariusz Handzlikowie z Czernichowa, którzy wraz z dziećmi wnieśli dary żniwne do naszej świątyni. Owoce ziemi i pracy ludzkiej poświęcone i złożone na ołtarzu, były znakiem dziękczynienia za Bożą opatrzność. Liturgię Mszy świętej upiększył śpiew zespołu „Pisarzowianki”. Uroczystość zakończyła się spotkanie przy stole w WDK.


IX Parafialna pielgrzymka rowerowa z Pisarzowic do Częstochowy


„Kościół naszym domem”W dniach od 19 do 21 lipca 2012r. pielgrzymowaliśmy na rowerach do Matki Bożej Częstochowskiej. Po wspólnych modlitwach porannych, które odmówiliśmy w naszym kościele otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk księdza wikariusza Adama. W drogę wyruszyło 68 osób. Duchowym przewodnictwem objęli nas Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek oraz Ksiądz Józef Walusiak, który corocznie jest organizatorem Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. W drodze pielgrzymiej nawiedzaliśmy kościoły w których trwaliśmy krótko na modlitwie. W każdym z nich poznawaliśmy jego historię i tradycje. Pierwszym kościołem było sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach, a następnie kościół w Polance Wielkiej. Tam właśnie poznaliśmy ciekawą historię dzwonów kościelnych, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione przez okupanta do Niemiec. Parafia w Polance jest jedną z niewielu której udało się zrządzeniem Opatrzności Bożej odzyskać zrabowany dzwon. Nawiedziliśmy również kościół w Zatorze gdzie również poznaliśmy jego historię i zabytki. Dłużej zatrzymaliśmy się w Alwernii w klasztorze Bernardynów z kościołem pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka gdzie jeszcze trwają prace remontowe po pożarze który w nocy 6 marca 2011r. strawił większą część dachu. Tu odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Celem pierwszego dnia pielgrzymki była jednak Czerna. Znajduje się tu przepiękny Klasztor Karmelitów Bosych, gdzie w bocznej nawie kaplicy znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Tu właśnie na ukoronowanie pielgrzymiego dnia uczestniczyliśmy we Mszy świętej i udaliśmy się na odpoczynek. Wczesnym rankiem właśnie z klasztoru , po wspólnej modlitwie wyruszyliśmy w dalszą trasę. Tegoroczna trasa pielgrzymki biegła szlakiem Orlich Gniazd więc mieliśmy okazje podziwiać ruiny pięknych zamków. Jednym z nich były ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Zatrzymaliśmy się jednak w pięknym miejscu niedaleko ruin, a mianowicie w Sanktuarium Matki Boskiej Skałkowej w Podzamczu. Celem naszego drugiego dnia pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Sanktuarium jest częścią klasztoru Ojców Paulinów. świątynia pochodzi z 1610 roku. W ołtarzu głównym znajduje się Cudowna figura „uśmiechniętej Maryii” ukoronowana koronami papieskimi. Koronacji w 1967r. dokonali Kardynał Stefan Wyszyński i Kardynał Karol Wojtyła.w Kult Matki Boskiej Leśniowskiej związany jest ściśle z obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej.
W roku 1382 książę Władysław Opolczyk bezskutecznie poszukując wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istniejącemu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę, którą wiózł razem z obrazem Czarnej Madonny. Gotycka statua, wysoka na 70 cm, znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu sanktuarium i jest czczona jako patronka rodzin. Mają tu miejsce liczne łaski uzdrowień fizycznych i duchowych. Katalog łask prowadzony przez paulinów od 1706 roku wymienia ich kilkaset. To tu właśnie zdążają rodziny , matki oczekujące potomstwa oraz narzeczeni by w modlitwie osobistej lub poprzez udział w rekolekcjach wypraszać potrzebne łaski.
W sobotę rano wyruszyliśmy w kierunku klasztoru Jasnogórskiego. W godzinach południowych nawiedziliśmy Przeprośną Górkę gdzie znajduje się sanktuarium św. Ojca Pio. Tu odmówiliśmy modlitwy oraz poznaliśmy dzieje budującego się jeszcze sanktuarium. W tym miejscu pielgrzymi dokonują aktu przeproszenia się nawzajem. To stąd widać już wieże Jasnogórskiego Sanktuarium. W godzinach popołudniowych pokłoniliśmy się Maryii przed Wałami Jasnogórskimi. Ukoronowaniem była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. Kończąc pielgrzymkę mieliśmy niebywałą okazję uczestniczyć w przepięknej modlitwie: Akatyst ku czci Jasnogórskiej Bogurodzicy. Jest to modlitwa „śpiewana” połączona z modlitwą różańcową. Modlitwa ta śpiewana jest w każdą sobotę przed Cudownym Obrazem w intencji pokoju na świecie. Po jej zakończeniu odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Pełni radości z przeżytego czasu wróciliśmy późną nocą do swoich domów.
Nasza parafialna pielgrzymka jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim organizatorom bez których bezpieczny przejazd nie byłby możliwy .Wymaga to wiele wysiłku i poświęcenia ale warto.

Grażyna Jurasz


Prymicje ks. Mateusza Hilusa

1 lipca w naszym kościele odbyła się niezwykła uroczystość. Swoja prymicyjną Msze św. odprawił ks. Mateusz Hilus. Ksiądz Prymicjant pochodzi z Augsburga (Bawaria) jest księdzem diecezji Kolonia. Rodzice Ks. Mateusza pochodzą z Polski, mama Aleksandra z Pisarzowic, tata Zygmunt z Rudy śląskiej. W czasie Prymicji kazanie wygłosił Ks. Mariusz Zemanek, który jest ostatnim prymicjantem naszej parafii. Po Mszy św. wszyscy zebrani w kościele zostali obdarzeni prymicyjnym błogosławieństwem i pamiątkowym obrazkiem z przesłaniem św. Pawła „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Ks. Proboszcz


Bierzmowanie – Galeria

Dnia 30 maja J.E.ks.Bp Piotr Greger udzielił naszej młodzieży (111 osób) sakramentu bierzmowania. W homilii ksiądz Biskup zachęcił młodzież do autentycznego życia chrześcijaóskiego, którego obrazem jest postawa służby. Na koniec uroczystości wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie na schodach naszej świątyni.

Ks. Proboszcz


Parafialna wędrówka górska – Śladami Karola Wojtyły

W dniu 26.05.2012 r. przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyła się wędrówka górska „śladami Karola Wojtyły” przez górskie szczyty, którymi Karol Wojtyła zaczynał swoją przygodę z górami. Wzięło w niej udział 46 osób.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od Przełęczy Kocierskiej 718 mnpm. Po około godzinie dotarliśmy na szczyt Potrójnej 884 mnpm, gdzie zrobiliśmy sobie pierwszy upragniony odpoczynek. Po spożyciu posiłku i uzupełnieniu napojów, wyruszyliśmy na Przełęcz Zakocierską. Szlak prowadził wreszcie w dół, ale krótko. W pobliżu przełęczy zobaczyliśmy wychodnie skalną wysoką na 8 metrów, zwaną Zbójeckie Okno. Następnie pokonaliśmy szczyt łamanej Skały 929 mnpm i na skrzyżowaniu szlaków Anula, zrobiliśmy drugi jeszcze bardziej upragniony odpoczynek. Troszkę zmęczeni, ale każdemu dopisywał humor, ruszyliśmy na Leskowiec. Po drodze zobaczyliśmy jeszcze kilka mniejszych wychodni skalnych, zwanych Kamienne Księgi i Wędrujące Kamienie oraz podziwialiśmy widoki na Kotlinę Oświęcimską.

Coraz bardziej osłabieni dotarliśmy na szczyt Leskowca 922 mnpm. Trud wędrówki wynagrodziły nam piękne widoki na Beskid średni i Wyspowy oraz Beskid żywiecki – Romankę, Pilsko, Babią Górę i Policę pomiędzy którymi nad Przełęczą Krowiarki można było dostrzec trochę zamglone szczyty Tatr Zachodnich. Jeszcze 10 minut dzieliło nas do szczytu Gronia Jana Pawła II.

Wreszcie cel naszej wędrówki został osiągnięty. Przy kaplicy Sankor, ruszyliśmy na Leskowiec. Po drodze zobaczyliśmy jeszcze kilka mniejszych wychodni skalnych, zwanych Kamienne Księgi i Wędrujące Kamienie oraz podziwialiśmy widoki na Kotlinę Oświęcimską.

Coraz bardziej osłabieni dotarliśmy na szczyt Leskowca 922 mnpm. Trud wędrówki wynagrodziły nam piękne widoki na Beskid średni i Wyspowy oraz Beskid żywiecki – Romankę, Pilsko, Babią Górę i Policę pomiędzy którymi nad Przełęczą Krowiarki można było dostrzec trochę zamglone szczyty Tatr Zachodnich. Jeszcze 10 minut dzieliło nas do szczytu Gronia Jana Pawła II.

Wreszcie cel naszej wędrówki został osiągnięty. Przy kaplicy Sanktuarium Górskim Jana Pawła II przywitał nas pomysłodawca i twórca tego szczególnego miejsca pan Stefan Jakubowski z Andrychowa. Mszę świętą z kazaniem odprawił trochę zmęczony wędrówką ksiądz proboszcz Janusz Gacek, po której pan Stefan Jakubowski opowiedział nam o budowie kaplicy i pamiątkach po bł. Janie Pawle II, które się tam znajdują. Wspomniał również jak był ugoszczony przez naszego księdza proboszcza, będąc w naszym kościele, prosząc o fundusze na budowę kaplicy za które serdecznie nam podziękował.

Po wspólnym zdjęciu zeszliśmy do schroniska Leskowiec, gdzie odbył się dla młodzieży konkurs wiedzy o bł. Janie Pawle II i Beskidzie Małym. Wzięło w nim udział 8 osób i każdy z uczestników otrzymał nagrodę, a były to książki o papieżu oraz mapy i przewodniki turystyczne. Od schroniska wyruszyliśmy do Rzyk Jagódek, gdzie czekał na nas autobus.

Zmęczeni z bolącymi nogami dojechaliśmy do Pisarzowic, byliśmy jednak szczęśliwi że mogliśmy trudem naszej wędrówki podziękować naszemu Wielkiemu Polakowi i Góralowi za Jego Bożą Posługę i umacnianie wiary w całym narodzie.

Zostaniesz w naszych sercach na zawsze, dziękujemy Ci Ojcze święty.

Bogdan Pudełko


Groń Jana Pawła II

Szczyt w Beskidzie Małym w paśmie łamanej Skały dawniej zwany Jaworzyną 890mnpm. Karol Wojtyła wielokrotnie wędrował na szczyt Jaworzyny i Leskowca będąc jeszcze małym chłopcem, jako uczeń gimnazjum, student, ksiądz i biskup. Pierwszy raz zdobył szczyt Jaworzyny w wieku 11 lat, wędrując wraz ze swoim ojcem, a ostatni raz w 1970 r. już jako kardynał.
Od 1981 r. z inicjatywy działaczy PTTK w Wadowicach szczyt Jaworzyny uzyskał drugą nazwę – Groń Jana Pawła II. 31 grudnia 2003 roku nazwa ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to jedyny na świecie szczyt górski oficjalnie nazwany imieniem Jana Pawła II.
W 1991 r. z inicjatywy Danuty i Stefana Jakubowskich z Andrychowa zbudowano kamienny krzyż „Ludziom Gór”. Ze względu na rzesze przybywających tu turystów państwo Jakubowscy przy wsparciu Adama Karcza z Inwałdu oraz datków składanych przez turystów postanawiają wybudować kaplicę jako dar dla Ojca świętego w 75 rocznicę jego urodzin. Kaplicę o wymiarach 13 x 5 m., nawiązujących do daty zamachu na papieża 13 maja 1981 r. poświęca 9 września 1995 r. biskup diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy przy udziale kilku tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kaplica została nazwana „ Sanktuarium Górskim na Groniu Jana Pawła II”. Na otaczającym ją terenie znajduje się Droga Krzyżowa, pomnik Jana Pawła II, kilka mniejszych kapliczek, dzwonnica, krzyż „Ludziom Gór” z płaskorzeźbą przedstawiającą Karola Wojtyłę u stóp Matki Boskiej z Dzieciątkiem. We wnętrzu w ołtarzu obraz Matki Bożej Królowej Ludzi Gór pobłogosławiony przez Jana Pawła II w Bielsku- Białej 22 maja 1995 r., nad obrazem znajduje się srebrny krzyż, dar Ojca świętego. W kaplicy znajdują się również dwa różańce, podarowane przez Jana Pawła II, fotel na którym siedział podczas wizyty na Kaplicówce w Skoczowie oraz wiele innych pamiątek.
Ojciec święty dwukrotnie przelatywał helikopterem nad swoim sanktuarium podczas pielgrzymek do Polski, 16 czerwca 1999 r. oraz 19 sierpnia 2002 r. błogosławiąc z lotu ptaka dar ludzi gór na 75 urodziny i wotum dziękczynne za ocalenie z zamachu.


Wielkanoc w Pisarzowicach

Msza św. sprawowana przez Ks. Prof. Roberta Tyraęę w poniedziaęek wielkanocny.
Nowy paschał ufundowany przez pszczelarzy.


Koncert Eleni

W dniu 23 stycznia odbył się w naszym kościele Wieczór Kolęd z udziałem Eleni. Dziękujemy Orkiestrze Dętej oraz Chórowi Parafialnemu za udział we mszy świętej, Dziękujemy Eleni za przepiękny koncert , a przede wszystkim dziękujemy wszystkim którzy w tym dniu byli z nami .Koncert był organizowany wraz z Gminą Wilamowice i Parafią świętego Marcina w Pisarzowicach, którym gorąco dziękujemy.
W tym dniu fundacja otrzymała darowizny w kwocie 9.668,27 groszy. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Nasza fundacja jest organizacją pożytku publicznego w związku z czym można ofiarować naszym podopiecznym 1 % podatku.
Szczegóły na stronie internetowej www.krzyzdziecka.pl


Podobne wpisy