Wiersze październik

Sercem do serca

Duma Polaków. Wybraniec Boga.
Najlepszy ziemski Ojciec i brat,
potęgą umysłu i mocą ducha,
prostotą wielkości zadziwia świat...
 
Jednoczy wiernych i wzmacnia wiarę
dobrocią, kryształowym sercem
oraz pokorą sługi bożego
zjednuje wroga i innowiercę...
 
Jakże po ludzku niespotykanie,
gdy troska Jego czoło spina,
szczerze co dobre błogosławi,
a złe piętnuje, napomina...
 
Wlewa otuchę w serca ludzkie,
uśmierza słowem, jak balsamem
nękane bólem, w zagubionych
rodzi nadzieje na przetrwanie...
 
Kto z ludzi, tak przebaczać umie,
że swego zbójcę oraz kata
odwiedza w celi i pociesza,
jak kochanego syna i brata.
 
Gdy w koło ludzie zakładają
na twarze różnej świętości maski,
Jego oblicze emanuje
blaskiem miłości, bożej łaski...
 
Nie sama szata i tron papieski
czynią Go wzorem i przykładem,
ale zdobiący postać człowieka
trzech boskich cnót świecący diadem.
 
Karol Wojtyła poeta, papież...
Najpierwszy syn ziemi polskiej,
zawierza życie i ojczyznę
opiece Sercu Matki Boskiej...
 
Bogu dziękujmy, że Duch nie gaśnie,
bo Pielgrzym serca i Jego straż
rozpala ogień w sercach rodaków
blaskiem, co zdobi Jego twarz!

Halina Gąsiorek-Gacek

         ***

Dzięki za różaniec

Dziękuję Ci Matko Boża
za święty różaniec.
To w walce ze złem
jest najlepszy szaniec.

To najlepsza jest
i obronna tarcza.
I kto różaniec odmawia,
temu sił wystarcza.

I uprasza różne łaski
do życia konieczne.
Jak na ziemskie życie,
tak na życie wieczne.

Przesuwając w palcach
paciorki różańca,
modlę się do Ciebie
Matko Najwspanialsza.

Matko Różańcowa
dla swojego ludu,
nie szczędzisz serca,
pomocy, cudów...

Halina Gąsiorek-Gacek

         ***

Do Matki Bożej Różańcowej

Matko Boska Różańcowa
prosto do nieba nas prowadź.

Prowadź prostymi ścieżkami
z dala od piekieł otchłani.

I od pokus czarta z dala,
co płyną za falą fala.

Z dala i od wyrw i głazów
i fałszywych drogowskazów.

Różaniec Matko nam dałaś.
Za to wdzięczna cześć i chwała.

Który z wiarą odmawiamy,
prosząc Cię: Módl się za nami!

Halina Gąsiorek-Gacek

           ***

Pisarzowska Parafia

Nieszczęście Parafii i strata zaznana:
Spłonęła w ogniu Świątynia drewniana.

A na jej zgliszczach wybudowano
nową Świątynię murowaną.

Powstała z trudu rąk, ofiar serc.
I do dziś świadkiem hojności jest.

I służy wiernym pięćdziesiąt lat.
Podziwia ją dziś cały świat.

Za wyjątkowe Boga ołtarze,
święte obrazy i witraże...

Ma jubileusz, nie bez owacji,
pięćdziesiątą rocznicę konsekracji.

Dbali i dbają o nią włodarze.
Jej Proboszczowie i gospodarze.

I niechaj służy wiernym przez wieki,
to miejsce kultu, Bożej opieki.

I niech bogaci każdego z nas
Zdrój Sakramentów i Bożych łask.

Halina Gąsiorek-Gacek


Podobne wpisy