Wiersze na Czerwiec

Hostia

Hostia to nie tylko opłatek,
ale wiecznego życia zadatek.

Ciało Jezusa Chrystusa w wierze,
co nas na żywot wieczny strzeże.

To pokarm duszy w drodze do nieba.
Z wiarą przyjmować go nam trzeba.

To Najświętszy Sakrament Ołtarza,
co gładzi grzechy, łaski pomnaża.

Ten biały krążek, to chleb żywy.
Dzieło Jezusa i cud prawdziwy.

Halina Gąsiorek-Gacek


Boże Ciało

Dzień szczególny w roku,
kiedy Pan Bóg chodzi.
Sprawdza jak się Jego
poddanym powodzi.

Jak żyją i wierzą.
Chwałę, cześć oddają.
Bogu w Trójcy Jedynemu.
I czy się kochają?

Przemierza wsie, miasta
pod postacią Chleba.
I sprawdza co mają.
Czego im potrzeba?

Ten Chleb, co łaski
rozmnożyć może,
przebacza i zbawia,
to jest Ciało Boże.

Które nas karmi
w drodze do nieba.
Z wiarą i z pokorą
przyjmować Je trzeba.

Halina Gasiorek-Gacek


Serce Jezusa

Serce Jezusa największe jest,
bo mieści w sobie miliardy serc.

Serce Jezusa płonie miłością.
Bije czułością oraz litością.

Serce Jezusa w miłości wierne
jest sprawiedliwe i miłosierne.

Serce Jezusa nie rozpacza.
Bez skargi cierpi, grzechy wybacza.

Serce Jezusa dobroć święta,
niczego złego nie pamięta.

Serce Jezusa w uczuciach stałe
karmi nas Świętym Bożym Ciałem.

Serce Jezusa i z tego słynie,
ze na wzajemność liczy jedynie.

Halina Gąsiorek-Gacek


Prośba do Pana Jezusa

Jezu Chryste Zmartwychwstały
godny wszelkiej czci i chwały.

Otworzyłeś dla nas niebo
i zbawiłeś z nas każdego.

I przez nasze życie całe
karmisz Panie Bożym Ciałem.

I poisz nas Świętą Krwią.
Darzysz łaskami. Tu ze łzą.

Tulę się do Serca Twego.
Proszę, nie pamiętaj złego.

Wybacz grzechy, przewinienia.
Nie karz ludzkiego stworzenia.

Halina Gasiorek-Gacek

Podobne wpisy