Odpust 11.11.2022

10 i 11 listopada b.r. odbyły się w naszym kościele uroczystości związane z Świętem Niepodległości naszej Ojczyzny oraz odpustem św. Marcina głównego patrona naszej parafii. 
Uroczystościom na święto Niepodległości przewodniczył ks. prałat Kazimierz Wyrwa z Krakowa – on też głosił kazania w parafialny odpust. Sumę odpustowa odprawił nasz rodak ks. Stanisław Olejak z Młoszowej. Ks. Stanisław obchodzi w tym roku 50 – lecie kapłaństwa składamy Jubilatowi gratulacje, kwiaty i modlitwę. Wszystkim uczestnikom tych pięknych uroczystości składamy serdeczne podziękowanie. Ks. Proboszcz 

Foto: Cecylia Puzon, Tomasz Tobiasz

Podobne wpisy