Pielgrzymka 2022

W dniach 06 – 11.08.2022 jako pątnicy zdążaliśmy z XXXI PIESZĄ PIELGRZYMKĄ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ. Z tegorocznym hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” przeżywaliśmy czas rekolekcji w drodze, słuchając konferencji, z modlitwą i śpiewem na ustach, niosąc radości i troski codzienności przed oblicze Czarnej Madonny.

Z błogosławieństwem Ks. Biskupa Romana Pindla wyruszyliśmy z Wilamowic w liczbie około 550 osób, w pięciu grupach, z naszej parafii pielgrzymowało około 20 osób. Wszystkim, którzy swoją sympatią, pomocą, modlitwą, posługą, dobrym słowem i motywacją wspierali nas w drodze – Bóg zapłać ! Służbom porządkowym, medycznym, organizatorom, a przede wszystkim Bogu – ogromne dziękczynienie, Mateńce Maryi za opiekę i prowadzenie – wdzięczność i radość, wszystkim braciom i siostrom pątnikom za cudowną atmosferę i wzajemne wspieranie – Bóg zapłać !

Anna Tora

Podobne wpisy