Wiersze Luty

Wiersze Luty

Matko Boża Gromniczna!  Paląc gromnicę trzymając w rękach, przed Twym obrazem z wiarą klękam.  Mając nadzieję na szczęście wieczne i dojście do nieba bezpieczne.  Na Twą opiekę…