Wiersze Styczeń

Noworoczne życzenia

Panie Boże w Nowym Roku
daruj wszystkim ludziom pokój.

Daj im Panie dobre zdrowie,
radość, której nie wypowie.

Skróć cierpienia tym co cierpią.
Niech ze studni bożych czerpią.

Błądzącym, a takich wielu,
oświeć światełko w tunelu.

Daruj miłość i jej treści.
Szczęścia ile serce zmieści.

Rządzącym obudź sumienie,
by sprawiedliwie dzielili mienie.

Dodaj tym, co mają mało,
by im na wszystko starczało.

I nie szczędź sił aż po grób,
a oszczędź Panie Twoich prób.

Tym co odeszli z Kościoła, zwątpili,
daj opamiętanie, by się nawrócili.

Spraw by droga do nieba była prosta.
Zmiłuj się Panie i błogosław.

Halina Gąsiorek-Gacek

          ***

Prośba do Matki Boskiej

Matko Najświętsza na roku progu,
polecaj nas, oddawaj Bogu.

I uproś dla nas zdrowie dobre,
dostatek oraz życie godne.

I uproś dla nas, tu ze łzą w oku,
na całym świecie upragniony pokój.

Uproś dla wszystkich Bożą miłość,
szczęście, dobrobyt i sprawiedliwość.

Módl się za nami najczulsze Serce.
Broń nas i chroń i miej w opiece.

Halina Gąsiorek-Gacek

         ***

Trzej królowie i Ty

Kacper, Melchior i Baltazar,
trzej królowie szli, a czemu?
By pokłonić się w pokorze
Dzieciątku narodzonemu.

Szli za Gwiazdą Betlejemską,
która wiodła ich do celu.
I znaleźli, a to szczęście
spotkało niewielu.

Szli wytrwale i szukali
z wiarą i z ochotą.
Gdy znaleźli, darowali
mirrę, kadzidło i złoto.

Ty jaki pokłon oddałeś
oraz co mu darowałeś?
Ofiaruj samego siebie
i Twe trudne życie całe.

Ofiaruj Mu czyste serce
i duszę bez skazy, plam.
Raduj się i wesel z tego,
że się zrodził Jezus Pan.

Przyszedł na świat , by Cię zbawić,
wyrwać ze szponów szatana.
Więc na kolanach uwielbiaj,
jak przystoi Boga Pana.

Halina Gąsiorek-Gacek

        ***

Podobne wpisy