Wiersze na Maj

Liczę na Ciebie Duchu Święty

Liczę na Ciebie Duchu Święty i Przenajświętszy,
że mnie Panie oświecisz w chwilach najtrudniejszych.

Że mi doradzisz Duchu, jak iść należy i trzeba,
by dojść bezpiecznie do końca. Do celu , czyli do nieba.

Że dasz mi promyk światłości Duchu Prawdy świętej,
by z ufnością wierzyć w to, co niepojęte.

Zgodnie z Bożą wolą, dasz mądrością władać,
co świata nad dobra wieczne nie przedkłada.

Oświecisz serce i duszę, napełnisz cnotą miłości,
by zdołać zła unikać i dążyć do świętości.

Liczę, gdy przyjdzie mi odejść Duchu Święty Przyjacielu,
że wskażesz mi drogę, oświecisz światełko w tunelu.

Halina Gąsiorek-Gacek

***


Matko Boska ufam Tobie

Matka Najświętsza, Niebieska Pani,
co orędujesz u Boga za nami.
Co pośredniczysz w trudnych sprawach
módl się za nami Panno łaskawa.

Pod Twą obronę uciekamy się,
Pocieszycielko Ostojo nasza,
która nas bronisz, ocierasz łzy,
u Twego Syna łaski upraszasz.

Matko opieki, Matko pomocy
uzdrawiasz nas i czynisz cuda.
ufamy Najjaśniejsza Pani
z Twoją pomocą wszystko się uda.

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Mateczko Nieustającej Pomocy
czuwasz nad nami za dnia i w nocy.

Bez względu na to jaka przyczyna
upraszasz łaski u swego Syna.

Ostojo nasza cuda sprawiasz.
Uśmierzasz ból i uzdrawiasz.

Każda z próśb skierowanych do Ciebie
nie ginie bez echa na ziemi i w niebie.

Każda zostaje wysłuchana
przez Ciebie Matko, Jezusa Pana.

Tu z oczu płyną wdzięczności łezki.
Będę Ci dziękować do grobowej deski.

Modlić się Matko, wielbić i czcić
do końca swoich ziemskich dni.

Halina Gąsiorek-Gacek

***Polski Maj

Wiwat Maj! Miesiąc Maj!
Czci Maryję cały kraj.

Świętą Pannę nad pannami,
która modli się za nami.

Pannę Najczystszą, co nie przypadkiem,
którą Bóg wybrał na Syna Matkę.

Pannę roztropną i czcigodną.
Pannę wsławioną oraz możną.

Pannę łaskawą i Pannę wierną,
co kocha wszystkie dzieci na pewno.

I dla nich wszystkie łaski uprasza.
Święta Panienka. Ostoja nasza.

I czyni cuda z Bożą pomocą.
Czuwa nad nami i dniem i nocą.

Więc za to wszystko chwal Ją i czcij!
Kochaj do końca swoich dni!

Halina Gąsiorek-Gacek

***

Ave Maryja!

Panienko Majowa, jak lilija śliczna.
Stoisz na ołtarzach, w przydrożnych kapliczkach.

Upraszasz łaski dla swego ludu.
Otaczasz opieką pełną bożych cudów.

Płyną do Ciebie niby rzeki
wierni pragnący Twej opieki.

Dla Ciebie śpiewa skowronek radosny,
kwitną i pachną kwiaty całej wiosny.

Tobie lud wierny, któremu sprzyjasz,
śpiewa w podzięce: Ave Maryja!

Halina Gąsiorek-Gacek

Podobne wpisy