Wiersze Marzec

*** 

Zrozum człowieku! 

Żałuj człowieku za wszystkie grzechy. 
Te dla swawoli i dla uciechy. 
Te z bezmyślności oraz głupoty. 
Za zakazane serca łopoty. 

I te z chciwości i pazerności, 
fałszu, obłudy i z zazdrości. 
Te wbrew zasadom i rozsądkowi, 
wbrew przykazaniom. Co się nie głowić. 

Bo grzechy wszystkie plamią sumienie. 
I zagrożone duszy istnienie. 
Za wszyskie grzechy i przewinienia 
Pan Jezus umarł znosząc cierpienia. 

I cierpi wciąż, gdy człowiek zgrzeszy! 
A z tego tylko diabeł się cieszy! 
Konieczna rozmowa, ta z wszystkich najszczersza, 
czyli dobra spowiedź. I tu koniec wiersza. 

Halina Gąsiorek-Gacek 

*** 

Dziesięć grzechów ciężkich 

Żałuj człowieku mizerny, 
że bywasz Bogu niewierny… 

Masz przed NIm innego Pana! 
Przed nim klękasz na kolana. 

I że bierzesz wciąż, codziennie 
Jego imię nadaremnie! 

Że karierą tak zajęty, 
nie zawsze święcisz dzień święty! 

Grzechów twych nie widać końca. 
Nie czcisz matki, ani ojca! 

To też zbrodnia, że tak powiem, 
gdy zabijasz myślą, słowem! 

Choć przysięgę ślubną złożysz, 
zdradzasz oraz cudzołożysz! 

I nie żyjąc w biedzie, na dnie, 
by mieć jeszcze więcej, kradniesz! 

Czasem fałszywie, nie wiedzieć czemu, 
świadczysz przeciw bliźniemu swemu! 

Kobiety nie tylko oglądasz, 
a żony bliźniego pożądasz! 

Z pazerności i z chciwości 
rzeczy bliźniemu zazdrościsz! 

Zadbaj o duszę i serce. 
Módl się, żałuj, nie grzesz więcej! 

Halina Gąsiorek-Gacek 

***

Podobne wpisy